Bibelöversättning

Den 8 oktober ber vi för bibelöversättningsarbete runt om i världen. Genom Svenska bibelsällskapet är Equmeniakyrkan med i översättningsarbete till svenska och flera samiska språk. Just nu pågår översättning till sydsamiska  och lulesamiska. Genom vår kyrka stöder vi också på olika sätt översättningsarbete världen över. Under den gångna sommaren publicerades till exempel bibeln på bashkiriska, som är ett turkiskt språk som talas i den ryska delrepubliken Bashkortostan, ett område som vi har haft kontakt med länge. Det var därför naturligt att stödja Institutet för bibelöversättning i samband med utgivningen av bibeln. Vår missionär Mamy Raharimanantsoa har det senaste året arbetat från Sverige med bibelöversättningsarbete till språket kituba, som talas i Kongoländerna och även hans fru Ruth jobbar via Folk och språk med bibelöversättning. Långt tidigare var det vår kyrkans missionärer som översatte bibeln till Kikongo. På annat håll i världen är uiguriska ett annat språk där vi har stöttat översättningsarbetet. För att bara nämna några exempel.

Fortfarande är det fler än hälften av alla världens språk som är utan någon del av bibeln idag, och även i Europa finns det förvånansvärt många språk som saknar bibeln. Således återstår det mycket arbete. Varje människa behöver ha tillgång till bibeln på sitt modersmål.

Den kommande söndagen ber vi för bibelöversättningsarbete världen över, för alla som finns med i olika översättningsprojekt och för att resurser som behövs ska finnas.

Bild: Bibeln på bashkiriska

Gerard Willemsen

Internationell chef