Publicerat 

Bidrag

Equmeniakyrkan fördelar bidrag till församlingar genom medel från SST, kyrkoavgiften samt genom avkastning av olika fonder. Sista ansökningsdatum för bidrag till nästa år är 30 juni 2019.

Kyrkostyrelsen har antagit kriterier för bidrag. Syftet med kriterierna är att de ska vara riktningsgivande vid prövningen av ansökningar.

Ett fördelningsråd, utsett av kyrkostyrelsen, beslutar om bidragsfördelning efter beredning i regionerna. En uppföljning av beviljade bidrag sker genom att ett formulär skickas ut till alla församlingar som under föregående år beviljats bidrag.