Bidragsansökan senast 30 juni

Publicerat 

Senast sista juni ska ansökningarna inför 2018 vara inne för det församlingsbidrag som Equmeniakyrkan fördelar till församlingar genom medel från SST, kyrkoavgiften samt genom avkastning av olika fonder.

Det finns olika sorters bidrag att söka.

  • Församlingsbidrag
  • Bidrag för församlingsgrundande arbete
  • Bidrag för lokaler

Läs mer