Bildning i Equmeniakyrkan

Publicerat 

Equmeniakyrkan bedriver ett omfattande bildningsarbete i kyrka och samhälle. Med kristen tro som grund vill kyrkan med sina bildningsresurser erbjuda miljöer för bildning och personlig utveckling. Betydelsen av ett brett bildningsarbete som vidgar perspektiven har varit och  är drivkraften för möjlighet til växt i liv och tro.

I kyrkan finns en bildningsskatt som behöver tas tillvara. I de teser om bildningssyn och utbildning som tagits fram inför den nya kyrkan beskrivs behovet av helhetssyn kring bildning, utbildning och fortbildning samt att ett bildningsideal baserat på tron på människans förmåga och hennes kapacitet till samverkan med andra formas och förvaltas. En bildningsutredning gemensam med equmenia har under året tagits fram.

En kyrka som genomsyras av lärande, med lärjungaskap i centrum och med blicken i det omgivande samhället stärker bilden av en trovärdig kyrka i tiden.

Verksamhetsplan – Lära

Temagrupp Bildning har under året främst relaterat till inriktning Lära i verksamhetsplanen. Lära handlar om analys, tolkning och omprövning av det egna arbetet och omvärlden. Kyrkans uppgift är att vara en lärande och undervisande gemenskap. Fyra prioriterade områden har valts för att i samspel med andra temagrupper och olika delar av kyrkan bidra till målen.

Medarbetare i temagrupp Bildning:

Els-Marie Carlbäcker, koordinator

Rune W Dahlén, kontaktlärare THS

Britta Hermansson, evangelist

Elisabeth Lindgren, utvecklingsstrateg

Marie Lindholm, diakon, utbildning

Noomi Tönnäng, kursföreståndare Brobygge/Brommadialogen