Välkommen till Salemkyrkan Biskopsgården

Vi träffas för att fira Gudstjänst tillsammans var tredje söndag kl 10:30. Veckorna som vi inte firar Gudstjänst träffas vi i hemgrupper. För mer information se kalendern eller hemgrupper.

Det finns för närvarande inga kommande händelser i kalendern.

hej

Equmeniakyrkan nationellt