Vision

Vi vill vara en församling som i andens kraft går ut och gör Jesus känd, bjuder in till gemenskap med honom och varandra där vi tillsammans formas som lärjungar.

Gå ut – i andens kraft för att dela evangeliet.
Matt 28:16-20 Apg 1:8

Bjud in – till gemenskap med Jesus och varandra
1 Joh 1:3 Joh 13:34-35

Formas tillsammans för att bli mer lika Jesus
Ord 27:17 Rom 8:29 1 Pet 2:21

Värderingar

Glädje/Gemenskap

Vi är en gemenskap som inkluderar alla där vi ser på varandra med glädje och tacksamhet.

Bibelsyn

Vi tror att hela bibeln är Guds ord och vi strävar efter att leva våra liv efter den.

Förlåtande/styrka/öppenhet/generositet

Vi är en församling som är förlåtande gentemot varandra och som strävar efter att styrka och bygga upp varandra.

Mission

Vi är en församling som frimodigt utmanar människor till efterföljelse av Jesus genom ord och handling.

Den Heliga Anden

Vi är en församling som förlitar oss på den heliga Andens kraft och ledning och vill leva ett liv där det övernaturliga är naturligt.