Bibelsamtal och bön varannan tisdag, kl 18:45-21:00. Ingen föranmälan.

Bibel intresserad ? Intresserad av Bibeln ? Vi kommer att läsa Hebreerbrevet ett kapitel i taget och samtala. Kvällen avslutas med bön för egna och andras behov. Vi håller säkert Coronaavstånd till varandra. Enkelt fika finns.

Ingen föranmälan, det går bra att komma och prova på.