Lyftarlaget

Lyftarlagsträffar sker 2-3 gånger per termin. Se kalendern.

Lyftarlaget skapades för att antal år sedan då Björksäterkyrkan ville börja arbeta med församlingutveckling och började med redskapet NFU, Naturlig församlingutveckling.

Ordet Lyftarlag valdes för att man vill lyfta församlingen till att utvecklas och bli mer, för fler och för det omgivande samhället. ”lag” för att det är ett gemensamt arbete, inte bara pastorn, förtroendevalda, etc…

Lyftarlagträffar är inga slutna träffar utan alla som är intresserade av att forma församlingens framtid och diskutera kring Björksäterkyrkans verksamhet är välkomna.
Församlingen har en handledare som kommer 2-3 gånger under året och bidrar med ett utifrånperspektiv och utmaningar. Handledare, ordförande och församlingsföreståndare ansvarar för lyftarlagsträffarnas inriktning.

Läs mer om församlingsutveckling och NFU