Publicerat 

Blankett arbetsgivare

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal är i grunden ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare där dessa överenskommer att arbetstagaren ska utföra ett visst arbete under vissa tider och att arbetstagaren för detta erhåller ersättning från arbetsgivaren.

De regler som styr ett anställningsavtal brukar gemensamt benämnas ”arbetsrättsliga regler”. Kännetecknande för de arbetsrättsliga reglerna är att de till stor del är en form av “skyddslagstiftning” där arbetstagaren ses som den “svagare” parten och därför erhåller skydd i olika avseenden.

Anstallningsavtal-trossamfund-och-ekumeniska-organisationer (PDF)

Anstallningsavtal-trossamfund-och-ekumeniska-organisationer (Wordmall)

Instruktion-till-Anställningsavtal (PDF 58 Kb)

Utbetalning av utlägg eller bilersättning
Utlägg-och-Eurocard
Milersaettning-egen-bil

Arvode gästande talare
Utanordning-Arvode

Sjuk o friskanmälan
Sjuk-och-friskanmälan (word)

Sjukanmälan (från dag 90)

Kontakta försäkringshandläggaren för blankett, se försäkringar.