Publicerat 

Blankett arbetsgivare

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal är i grunden ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare där dessa överenskommer att arbetstagaren ska utföra ett visst arbete under vissa tider och att arbetstagaren för detta erhåller ersättning från arbetsgivaren.

De regler som styr ett anställningsavtal brukar gemensamt benämnas ”arbetsrättsliga regler”. Kännetecknande för de arbetsrättsliga reglerna är att de till stor del är en form av “skyddslagstiftning” där arbetstagaren ses som den “svagare” parten och därför erhåller skydd i olika avseenden.

Anstallningsavtal Februari_2013 (PDF 49 kb)

Instruktion-till-Anställningsavtal (PDF 58 Kb)

Ansökan om ledighet
Ledighetsansökan (Word)

Tidrapporter
Tidrapport-reglerad-2018
Tidrapport förtroendearbetstid 2018

Utbetalning av utlägg eller bilersättning
Utlägg-och-Eurocard
Milersaettning-egen-bil

Arvode gästande talare
Utanordning-Arvode

Sjuk o friskanmälan
Sjuk-och-friskanmälan (word)

Blanketter Baptistsamfundets Pensionsstiftelse
(Obs! ska ej användas av de som använder Repet)

Anmälan om löneförändringar (löneuppdatering)
Löneuppdatering SB:s trygghetsförsäkring

Anmälan o avanmälan av anställningar i församlingen
Anmälan Trygghetsförsäkring

Skadeanmälan
TFA_anm_F7007 (PDF 47 kb)

Sjukanmälan (från 90 dagen)
Kontakta försäkringshandläggaren för blankett, se försäkringar.

Anmälan om dödsfall
TGLanmBliwa (PDF 25 kb)