Publicerat 

Blanketter anställd

art-1868727_blanketter_720

Våra blanketter är framtagna för de våra nationella och regionala medarbetare men kan också användas lokalt i församlingarna.

Sjuk eller frisk, en blankett som kan sändas till arbetsgivaren.
Sjuk-och-friskanmälan

Blankett för att söka ledighet för vård av barn, semester och tjänstledighet
Ledighetsansökan (Word)

Blankett för redovisning av tid för dig som är anställd
Tidrapport reglerad 2019
Tidrapport förtroendearbetstid 2019

Blankett för arvode vid tillfällig medverkan
Utanordning-Arvode
Läs om arvode vid tillfällig medverkan

Om du skadar dig under arbetstid eller på väg till eller från arbetet kan du anmäla din skada till AFA
För blankett kontakta försäkringshandläggaren. Läs mer