Bli följeslagare i Palestina och Israel

Vill du sprida medmänsklighet under konflikt och ockupation? Är du skicklig på att informera och inspirera, och vill verka för rättvisa och fred? Då kan du vara en av dem vi söker för att sända ut som ekumeniska följeslagare till Palestina och Israel för ett tremånadersuppdrag med utresa under 2020.

För mer information och ansökningshandlingar, se www.foljeslagarprogrammet.se

Under sin vistelse samlar följeslagarna information för att i sina hemländer sprida kunskap om vad som händer i området, öka engagemanget för fred och stärka folkrätten.
Initiativet till följeslagarprogrammet kom ursprungligen som en förfrågan från kyrkoledare i Jerusalem. I ett brev till Kyrkornas världsråd bad de om en internationell närvaro i området. Sedan augusti 2002 har ett tiotal kyrkor och organisationer i Sverige gått samman för att driva den svenska delen – SEAPPI. Equmeniakyrkan är en av kyrkorna. Sveriges Kristna Råd står som huvudman.

Välkommen med din ansökan senast 3 november!