Anmäl dig till medarbetardagar i Undersvik!

”Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig” Om gudstjänstens förnyelse, utveckling och växt.

Medarbetardagar i Region Mitt 19-20 april 2016.

Dessa gemenskaps och utbildningsdagar är för alla pastorer, diakoner, ungdomsledare och andra anställda i Equmeniakyrkans församlingar i Region Mitt.

”Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig”   

Om gudstjänstens förnyelse, utveckling och växt.

Medarbetardagar i Region Mitt 19-20 april 2016.

Dessa gemenskaps och utbildningsdagar är för alla pastorer, diakoner, ungdomsledare och andra anställda i Equmeniakyrkans församlingar i Region Mitt.

Det här är årets stora tillfälle för medarbetarna att mötas till gemenskap, utbyte, fördjupning och omsorg om varandra. Vi behöver dig – du behöver oss!

De flesta av de anställda jobbar ensamma i våra församlingar och det är därför extra viktigt att möta kollegor. Församlingarna uppmanas därför att uppmuntra anställda att åka på dessa dagar. Det är en god investering på alla sätt.

Utifrån temat får vi lyssna till föreläsning och bibelteologiskt studium. Vi får också tips om hur man kan göra kreativa gudstjänster och firar gudstjänst med nattvard tillsammans. Dessutom har vi årsmöte för medarbetarförbundet i regionen som i år även innehåller samtal om hur medarbetarsamverkan och omsorg bäst organiseras i vår kyrka.

Stiftsgården i Undersvik är en underbar plats att vara på för andlig fördjupning, samtal, studier och fina naturupplevelser.

Dagarna i Undersvik är också en introduktion till ett erbjudande om ytterligare fördjupning i frågor kring gudstjänsten under två studiedagar på folkhögskola och tre inläsningsdagar under hösten 2016 och våren 2017. Det sker i anslutning till att Equmeniakyrkan får en handbok. Mer information om detta blir det i Undersvik.

Efter anmälningstidens utgång förmedlas deltagarlistan så ni kan ordna samåkning, men prata redan nu med dina närmaste kollegor så de inte har missat att anmäla sig!

Tid: tisdag 19 april kl 10.00 –  onsdag 20 april ca 13.00

Pris: helpension enkelrum 1500 kr, helpension dubbelrum 1400 kr.

Anmäl dig här senast torsdag 24 mars

Dagarna sker i samverkan med Härnösands folkhögskola och studieförbundet Bilda.