Bön för Belarus

Våra systrar och bröder i baptistunionen i Belarus behöver vårt stöd och vår förbön. Landet är i kläm mellan Ryssland och Ukraina och församlingarna gör allt för att undvika politisk inblandning. Däremot tar församlingarna som Equmeniakyrkan står i kontakt med hand om transitflyktingar från Ukraina som kommer med buss en till två gånger i vecka. Flyktingarna får komma till lägergården”Lilla Pärlan” i orten Kobrin nära den polska gränsen. Här får de husrum, mat och möjlighet att tvätta sig.

Lägergården har precis också inlett sommarläger för barn och ungdomar med särskilda behov. Många av barnen har olika funktionsnedsättningar och några har också cancer till följd av bland annat Tjernobylolyckan 1986. Lilla Snäckan ordnar 12 veckolånga läger under juni-augusti. Omkring 1740 barn får på detta sättet möjlighet att komma ut i naturen, träffa andra, leka och ha kul. Barnen får utifrån sina behov också medicinsk hjälp. Lägrets huvudsyfte är dock att dela Guds ord om kärlek till alla.

I samband med den konsultation som Equmeniakyrkan arrangerade i Västerås i maj för att tillsammans med internationella partners tala om den nya internationella strategin Mission 2030 fanns bland gästerna baptistunionens ledare Leonid Mikhovich. Leonid inbjöds också till Belarusnätverkets samling på Hjälmargården den 6 maj. Han hälsar oss med välsignelse inför sommaren och ber oss att ta med följande ämnen i våra förböner:

  • Sommarens tonårskonferens på teologiska seminariet.
  • Planerna på en ny statlig lag som komma begränsa församlingarnas frihet i att bedriva verksamhet. Kyrkan planerar att möta ansvariga på departementet för att försöka påverka lagens implementering.
  • Att Belarus inte konkret skall bli indragna i kriget.
  • För den oro många yngre känner att bli inkallade till militärtjänst vilket gör att yngre familjer lämnar landet.
  • Att kriget i Ukraina skall sluta.

Tack för att just Du och din församling är med i förbönen för samarbetskyrkan i Belarus!

/ Belarusnätverket genom Rune Andréasson