Bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningarna

den 13 mars 2022

Gud kallar och rustar människor till särskilda tjänster. Med kunskap i bagaget blir det lättare att göra ett bra jobb. En del av pastors- och diakonutbildningarna finansieras av statliga bidrag, men inte allt.

Läs mer