Bönsöndagen

Idag är det bönsöndagen enligt kyrkoåret. Biträdande kyrkoledare Karin Wiborn har formulerat en bön för dagen.

Gud, i århundraden har människor kommit till dig med böner av tacksamhet, hopp, förtvivlan och uppgivenhet.

Du tar emot mänsklighetens suckar och glädjerop, du lämnar oss inte ensamma.

Idag ber vi för vår värld som blommar och blöder. Tack för ljuset och våren. Vi ber för grödor som växer på jordens åkrar, för sol, regn och lagom värme.

Vi ber för vårt jordklot som är överhettad och skadad. Skapa mod, hopp och beslutsamhet för oss att göra de förändringar som krävs. Tack för kvinnor och män som verkar för fred, försoning och rättvisa. Vi ber om fredliga lösningar där ofred råder, rättvisa där orättvisa härskar, försoning hos dem som lever oförsonad.

Hjälp oss att försvara rätten och bekämpa orätten.

Tack för varje barn som föds. Ge oss varsamhet i ledarskap in i denna värld. Omslut särskilt den som föds in i osäkra omständigheter.

Vi ber om vishet, kärlek och mod för din kyrka i hela världen. Vishet att se världen som du, kärlek att älska som du och mod att följa din son Jesus Kristus till ett liv som ser bortom gränser.

Låt din Ande blåsa liv i oss och din värld och knyt oss samman till en enda mänsklighet, älskade av dig.

Ta emot våra böner denna bönsöndag

I Jesu namn, Amen.