Söndag 17 oktober 10:00 Gudstjänst med Nattvard, Predikan:Lars Bynert, Sång och kyrkkaffe