Brokyrkans församling söker ny pastor och föreståndare

Publicerat 

Brokyrkans församling är en del av Equmeniakyrkan och finns i gränstrakterna mellan Närke och Värmland. Församlingen har 112 medlemmar. Vi har två kyrkor. Brokyrkan Åtorp ligger i den lilla tätorten Åtorp i Degerfors kommun och Brokyrkan Persbol i Rudskoga som ligger i Kristinehamns kommun. Församlingen finns även i bruksorten Svartå. Där har vi våra samlingar mestadels i Svartå Hembygdsgård. Vi vill vara en kyrka för människor i alla åldrar och livssituationer. Genom Brokyrkans unga bedrivs ett stort barn- och ungdomsarbete. Församlingen har god kontakt med bygdens människor och också ett gott samarbete med bygdens föreningar. Församlingen äger en sommargård Däldenäs belägen vid sjön Skagern där vi nu som nyblivna ägare har ambitionen att utveckla verksamheten ytterligare.

Nu söker vi en pastor och församlingsföreståndare på 100%.  Det finns också en församlingsmusiker anställd på halvtid. Tjänstens omfattning kan diskuteras.

I tjänsten ingår att vara församlingens sammanhållande ledare och tillsammans med församlingsmusiker planera, stötta och ta del i all vår verksamhet. Särskild vikt läggs vid gudstjänster och att vara ledare för ledarna i Brokyrkans unga.

Församlingen har en fin pastorsbostad som du som pastor har möjlighet att hyra. Den ligger i Åtorp alldeles intill vår kyrka där.

Besök www.brokyrkan.com och våra övriga sociala medier för att läsa mer om Brokyrkans församling och våra verksamheter.

Hör gärna av dig till församlingens ordförande Ingmar Ångman 072 084 06 77 eller församlingsmusiker Marie Tjärnbro  070 345 51 36 för mer information.

Välkommen med din ansökan innehållande CV, personligt brev och referenser till kyrkanbro@gmail.com. Ansökningar prövas löpande som de kommer in.