Budget för 2015 fastslogs

Publicerat 

DSC_0601verksamhetsEqumeniakyrkans rambudget för 2015 är antagen. Efter en fråga från ett ombud vad gällde den ekonomiska redovisningen för 2013, där han önskade  fler förklaringar på innehållet, särskilt kring underskotten för 2012 och 2013, gjordes en extra rapportering under kyrkokonferensen sista dag.
Under påverkanstorget förklarades budgeten för intresserade ombud och det kom också förslag som handlade om hur den kan göras ännu tydligare inför kommande kyrkokonferens.
Torbjörn Jacobsson från kyrkostyrelsen betonade att insamlingsbehoven är fortsatt höga. Insamlingarna står för två tredjedelar av intäkterna.
Det liggande förslaget till budget antogs enhälligt, se budgeten på sidan 23 här