Burma

Vi ber om ett slut på regimens våldsamma agerande mot sina egna innevånare och ett slut på våldsspiralen. Vi ber om ett speciellt beskydd för alla internflyktingar och fristäder både inom och utanför landet där de kan finna säkerhet. Vi ber om rättfärdighet och försoning mellan grupper byggt på respekt för allas rättigheter och för din kyrkas roll i detta.