From Aktuellt förstasidan

Publicerat 
Bibelskolan Dela

Populärt med flerspråkig bibelskola i Sundsvall

Fotograf: Kristian Holmgren Bibelskolan Dela i Sundsvall startade den 5 september och undervisningen bedrivs på svenska, persiska och engelska samt tolkning till arabiska vid bordet. Under september månad har man provat sig fram till bra arbetssätt som fungerar för undervisning på fyra språk. Det har skapats former för olika typer av gruppsamtal där de läser …

Read more

Publicerat 

Nomineringstiden för kyrkoledarvalet är avslutad

Till alla församlingar i Equmeniakyrkan. Nu har nomineringstiden för kyrkoledarvalet avslutats. Kyrkostyrelsen vill här tacka er alla för det mycket stora engagemang som ni givit in i processen. 134 församlingar har varit med och bidragit med nomineringar och värdefulla synpunkter på det framtida ledarskapet inom Equmeniakyrkan. 59 personer är nominerade till rollerna som kyrkoledare och …

Read more

Publicerat 
Europabaptisternas Rådsmöte - toppbild

Religionsfrihet och klimat i fokus på Europabaptisternas (EBF) rådsmöte

I natursköna Skottland möttes 150  baptistledare från Europa, Centralasien och Mellanöstern för rådslag 25-28 september. Programmet bestod av andakter, föreläsningar, seminarier och förhandlingar och beslut i viktiga frågor för Europa, Centralasien och Mellanöstern. Bland annat valdes en ny President för 2019-2021 – Meego Remmel från vår samarbetskyrka i Estland. Utmaningarna mot religionsfriheten var huvudfokus för …

Read more

Publicerat 
Sofia Camnerin

Är svaret konservatism? Det behövs en ny reformation när jorden blöder

Förra veckan arrangerade Enskilda Högskolan Stockholm och Equmeniakyrkan en teologisk konferens: The End of the West as we know it. Temat är rykande samtidsaktuellt och berör frågan om huruvida det vi känner till som väst, med mänskliga rättigheter, samhällsordningar, demokrati, liberalism har spelat ut sin roll och i så fall vad vi ska göra då, när jorden bokstavligt talat slits sönder av klimatförändringar.

Read more

Publicerat 

Uttalande om ensamkommande unga

I veckan har Sveriges riksdag och regering mottagit vårt uttalande från kyrkokonferensen om
- Att genom lagstiftning utfärda en amnesti för enskamkommande unga som vistats i Sverige i minst två år.
- Att stoppa utvisningarna till Afghanistan nu! Situationen för ensamkommande är akut.

Read more

Publicerat 

Equmeniakyrkan och Agenda 2030

Igår avslutades klimattoppmötet i New York och idag fortsätter värdens ledare att titta närmare på hur långt vi har kommit i arbetet att nå de globala utvecklingsmålen - Agenda 2030. Detta sammanfaller med årsdagen av antagandet av Agenda 2030 den 25 september.

Read more

Publicerat 

Bli följeslagare i Palestina och Israel

Vill du sprida medmänsklighet under konflikt och ockupation? Är du skicklig på att informera och inspirera, och vill verka för rättvisa och fred? Då kan du vara en av dem vi söker för att sända ut som ekumeniska följeslagare till Palestina och Israel för ett tremånadersuppdrag med utresa under 2020. För mer information och ansökningshandlingar, …

Read more

Publicerat 

Uppmaning till bön för klimatet

Mellan den 20/9 och 23/9 sker FN toppmötet Climate Action Summit i New York. Equmeniakyrkan vill uppmana till att be för toppmötet, för ledarna som möts där och alla andra som är involverade. Vi ber om vishet att fatta rätt beslut. Vi ber om mod att de ska våga vara ledare och ta de kliv …

Read more

Publicerat 

Årets guldkorn 2019

Varje år utser Kyrka för Fairtrade en eller ett par församlingar som utmärkt sig i arbetet för en rättvisare värld. 2019 var en av pristagarna Älvdalens Baptistförsamling.

Read more

Publicerat 

Ledarskapssatsning för kvinnor

Med start i december 2019 anordnar Myndigheten för stöd till trossamfund ett mentor- och ledarskapsprogram "Delaktighet, stark och synlig. Det riktar sig till kvinnor inom trossamfunden. Syftet med satsningen är att stimulera diskussioner, stärka kvinnors nätverk mellan olika organisationer och ge redskap till kvinnor att öka sitt inflytande och utvecklas som ledare.

Read more

Publicerat 

Internationella nyhetsbrevet september

Missionsvänner! Jubileum i Kongo I augusti firade en av våra två samarbetskyrkor i Kongo Kinshasa, CEBU (Baptistunionen), sitt hundraårsjubileum. En grupp av 22 svenskar fanns med, både officiella representanter för Equmeniakyrkan och tidigare missionärer, missionärsbarn och andra intresserade. Jubileet ägde rum i Bendela, den plats där de första svenska baptistmissionärerna startade sin verksamhet. Under jubileet …

Read more