From Församling & Samhälle

Publicerat 

Delaktig, stark och synlig

Hösten 2016 ordnar SST och Sveriges interreligiösa råd ett mentorskapsprogram för kvinnor inom trossamfunden. Syftet är att stimulera diskussioner och medvetenhet om kvinnors makt, representation och medverkan inom trossamfunden.

Read more

Publicerat 

Säkerhetsutbildning

Anmälan dig snarast till en grundläggande säkerhetsutbildning för församlingar och föreningar 20-21 april i Göteborg, 18-19 maj i Malmö och till hösten i Stockholm.

Read more

Publicerat 

Möjligheter, mod och öppenhet

Den här hösten tror jag aldrig vi kommer att glömma. Kanske av flera anledningar, men jag tänker särskilt på den stora flyktingström som vi mött. Den största sedan 2:a  andra världskriget. Bilden på den treårige Alan Kurdis kropp som sköljdes upp på en strand i Turkiet, spreds snabbt över hela världen via sociala medier och …

Read more

Publicerat 

Kyrka, tro och politik. Hur funkar det?

En intensiv Almedalsvecka, där Equmeniakyrkan varit på plats för fjärde året i rad, är nu slut. Varför ska vi som kyrka vara där? Den frågan ställs ibland. Så här skrev vi i vårt Almedalsprogram: ”Utifrån Jesu ord, Följ mig, vill Equmeniakyrkan förmedla evangeliets kärleksbudskap och tillsammans med andra forma ett gott och hållbart samhälle. Vi …

Read more

Publicerat 

Joining Hands for Mission

Equmeniakyrkan genomför som jag tidigare berättat om Pionjärresan 2015 med tre tydliga stationer på vägen. Den första var i april i Hjortsberga tillsammans med Tim Lea från Fresh Expressions. Nu deltar vi i konferensen Joining Hands for mission, som anordnas av IFFEC. Det betyder International Federation of Free evangelical Churches och är en organisation som …

Read more

Publicerat 

Skolavslutningstider – vånda eller möjlighet?

Den här veckan slutar många ungdomar skolan, många med förhoppningar om framtid och jobb men också mycket vånda. Vad ska jag göra nu? Får jag jobb? Räcker mina betyg? För en del är folkhögskolan ett steg på vägen vidare. Ett steg för att komplettera betyg men också att utvecklas som människa såväl som i sina …

Read more

Publicerat 

Nya församlingar välkomnade

Det var med en påtaglig glädje och tacksamhet som Kyrkokonferensen tog emot tre nya församlingar och en kristen gemenskap som medlemmar i Equmeniakyrkan. Peter Svanberg, samordnare för församlingsgrundande arbete, uttryckte en stark förhoppning om att detta ska bli en stående punkt i våra konferenser. Jag kan bara konstatera att det är angeläget att det blir …

Read more

Publicerat 

Ett enda möte med Jesus

Jag deltar i evangelisternas gudstjänst i Tabernaklet i Göteborg. Den hålls i samband med Kyrkokonferensen och samlar en fullsatt kyrka. Temat är från Equmeniakyrkans vision: mötet med Jesus Kristus förvandlar. Det är en varm atmosfär och vittnesbörden om förvandlande möten avlöser varandra. Pär Alfredssons apell återger upplevelsen från tre ungdomar som varit tillsammans med honom …

Read more

Publicerat 

Tack till Donsö!

Under den första helgen i maj brukar samfundets evangelistkår samlas på Donsö. Så även detta år. Vill säga ett stort tack till Donsö Missionsförsamling som sedan många årtionden hälsat oss välkomna och stöttat oss i förbönerna. Vi upplevde mycket goda dagar i Andens atmosfär.  

Read more

Publicerat 

Tack för att du gör det möjligt!

I Equmeniakyrkan finns ett 30-tal anställda medarbetare som jobbar inom sjukhuskyrkan. Här får vi en hälsning från sjukhuskyrkan på Södersjukhuset, Stockholm via sjukhuspastor Christina Lindgren. Ett nytt liv på väg tar plats under ett hjärta. Efter en tid kan dess gestalt anas i mjuka, runda former. Ett liv på väg, kärlek som tar ny gestalt. …

Read more