From Kyrkoledarna

Publicerat 

Krig leder till krig. Fred däremot, är vägen till fred.

Mitt under världsveckan för fred samlas ett 70-tal delegater från fria evangeliska kyrkor runt om i världen i Tammerfors i Finland. IFFEC har teologisk konferens. Det är ett sätt att bygga fred – att mötas, dela oro och längtan, be, samtala, prata bibel, reformationsjubileum och samtidsutmaningar.

Read more

Publicerat 

Kors och ifrågasättande av diagnoser

Det är svårt att orientera sig bland alla motstridiga budskap. Jag tycker det. Media i allmänhet och sociala media i synnerhet tenderar att polarisera. Den verkar vilja och driva antingen eller. Det jag engageras av nu är dels debatten som uppstått i kölvattnet av det raljerande utspel som gjordes på ledarplats om barn med neuropsykiatriska …

Read more

Publicerat 

Lättare att vara arg på politikerna än på oss själva

Det är bra att kyrkorna engagerar sig och att våra protester mot ny lagstiftning om begränsningar i asylpolitiken uppmärksammas. Självklart vill vi visa gästfrihet mot främlingen. Som kristna kräver inte ens detta någon motivering. Gud har skapat alla människor till sin avbild.

Read more

Publicerat 

Ord att besinna i en tid med många utmaningar

”Vänd om och var stilla, då kan ni räddas, genom lugn och tillit vinner ni styrka.” (Jes 30:15) Ord att besinna i en tid med många utmaningar. Ord att besinna inför påsken. Under den stilla veckan ombeds vi att tillsammans med lärjungarna i Getsemane stanna kvar, hålla oss vakna, vara vittnen och vaka. Det är …

Read more

Publicerat 

Vad är det som håller ihop Equmeniakyrkan?

De tre samfund som 2011 bildade Gemensam Framtid/Equmeniakyrkan har både sin egen och en gemensam historia. De som idag tydligast vårdar minnet av att vara utanför är de som påminner om hur det var när baptismen kom till Sverige vilket innebar att enskilda hamnade i fängelse, blev landsförvisade och i allmänhet framställdes som andra klassens …

Read more

Publicerat 

Grundläggande värderingar

På väg genom Stockholms central hör jag som vanligt utropen om att vi inte bör låta några okända hjälpa oss med bagaget. Jag bär min egen lilla ryggsäck upp på tåget och sätter mig och skummar på min läsplatta igenom de större nyhetssajterna och läser om id-kontroller som infördes i måndags mellan Danmark och Sverige. …

Read more

Publicerat 

Låt inte hatet passera

Många av oss har gråtit. Över hela Sverige känner vi sorg över det ofattbara som hände i Trollhättan igår. Först när vi hörde om den fruktansvärda attacken där en person dödades och flera skadade fördes till sjukhus, sedan när vi förstod att en av de attackerade eleverna aldrig får komma hem till sin mamma och …

Read more

Publicerat 

Försoning berör både det lilla och det stora

När jag skriver det här pågår en flyktingmanifestation i Lund. Torget är fyllt av människor som vill visa gästfrihet, mobilisera och förändra. Samtidigt samlas ett drygt hundratal personer till en nationell ekumenisk pilgrimskonferens i Lund. Temat för konferensen är ”barmhärtighetens väg”. Denna konferens är också en av stationerna på den ekumeniska pilgrimsvandringen som just nu …

Read more

Publicerat 

Det måste vara nog nu!

I en tid när främlingsfientlighet och hat verkar breda ut sig allt mer har vi en tydlig kallelse. En chans att vara salt och ljus, att omsätta Guds ord i praktisk handling och låta kärlek övervinna hat. Jesu kärlek utmanar oss och ger oss egentligen inget val. Det har redan gått för långt. Det är …

Read more

Publicerat 

Klimatfrågan är tveklöst en av vår tids största utmaningar.

Klimatfrågan är tveklöst en av vår tids största utmaningar. Idag tar jag på mig vandrarkängorna för att påminna mig själv och förhoppningsvis många fler om just detta. Det är kanske inte alltid upplevs så påtagligt för just oss, just här och just nu. Men redan drabbas människor framför allt i fattiga länder hårt av de …

Read more