From Tidsperspektiv

Publicerat 

Bildvisningar inom Svenska Missionsförbundet under tidigt nittonhundratal 

Böcker och missionspublikationer från tidigt nittonhundratal innehåller ofta många bilder. Stora resurser lades ner på att dokumentera seder och bruk med hjälp av dåtidens hightech, det vill säga kamera och film. Många av missionärerna i Östturkestan, Centralkina, Kongo och andra missionsfält blev med tiden framstående fotografer. Ambulerande missionsutställningar under tidigt 1900-tal Under tidigt 1900-tal var …

Read more

Publicerat 

200-årsminnet av Anders Wiberg

Den 17:e juli högtidlighålls 200-årsminnet av Anders Wibergs födelsedag vid hans barndomsgård utanför Hudiksvall. Wiberg var den främste ledaren för baptismen i dess uppbyggnadsskede.

Read more

Publicerat 

Bibelfynd i källaren

I anslutning till Baptistsamfundets arkiv vi Betel folkhögskola finns också ett par andra samlingar. Det är en hymnologisk samling med ca fyra tusen volymer och en bibelsamling med ca tre tusen volymer. Bland biblarna gjordes ett ”fynd” för en tid sedan. Vi hittade en inbunden handskriven översättning av Nya Testamentet. På försättsbladet har översättaren noga …

Read more

Publicerat 

Missionsvänner träffas igen

Den 11 april 2016 träffades Yttre Missionens Vänner åter efter flera års uppehåll. Namnet har gruppen fått efter Svenska Missionsförbundets Yttre mission som var kyrkans namn på avdelning för internationellt arbete. Gruppen träffades i Svenska Missionskyrkans lokaler på Döbelnsgatan 12 i Stockholm. Talare var Pastor Rosin Bantsimba Sita från Kongo-Brazzaville. Han berättade bland annat om Teologiska seminariet …

Read more

Publicerat 

Julhälsning från Missionskyrkans arkiv i Stockholm

I Svenska Missionskyrkans arkiv finns en mängd arkivhandlingar såsom brev, fotografier, böcker och missionspublikationer. Samlingarna är av stort intresse för de som vill förstå hur livet gestaltade sig förr men är också en länk till nutidens skeenden. I början av nittonhundratalet var Svenska Missionsförbundets största missionsfält Kongo, Central-Kina och Östturkestan (Xinjiang, Kina). Vi på arkivet …

Read more

Publicerat 

Förslag till utrustning från Sverige för manlig indienmissionär

Att resa ut som missionär betydde att hela ens liv förändrades. Man var tvungen att anpassa sig till en helt ny miljö i det nya land som man kom till. Att överhuvudtaget ta sig till landet kunde vara ett äventyr, att sedan leva där ett ännu större. För att hjälpa nya missionärer som kom till …

Read more

Publicerat 

Om arkivprojektet Öppna Missionskyrkans arkiv

Vad händer med Öppna Missionskyrkans arkiv-projektet denna dess sista vår? Projektet är nu i en intensiv sista fas på grund av kommande ombyggnation av Riksarkivet – de arkiv som finns i Marieberg ska flyttas till depån i Arninge. Vår arkivarie Karl Larsson tillbringar en stor del av sin tid i Marieberg. För att bli klara …

Read more

Publicerat 

Ett kort nyhetsbrev från arkivet

Arkivet har ny e-postadress för forskarförfrågningar: arkivet(at)equmeniakyrkan.se Det är bråda dagar för oss just nu. Under våren har projektet Öppna Missionskyrkans arkiv (projektet för tillgängliggörande av Svenska Missionskyrkans stora arkivdeposition) på Riksarkivet börjat gå mot sitt slut. Projektet påbörjades 2010, men har sedan pågått i etapper och stått stilla i perioder. Utgången av 2015 var vårt …

Read more