From Equmeniakyrkan

Publicerat 

Stöd folkkampanjen för asylrätt

Regeringen har lagt fram förslag på flera lagändringar som försämrar villkoren för människor på flykt
Folkkampanjen för asylrätt har därför startat en namninsamling.

Read more

Publicerat 

Anmälan till kyrkokonferensen

Anmäl dig till kyrkokonferensen "Ikläd er Kristus" 5-7 maj i Kista-mässan, Stockholm. Deltagaravgiften är 1100 kr om du anmäler dig före 5 april och därefter 1350 kr

Read more

Publicerat 

Tro och naturvetenskap i nytt projekt

Att reflektera teologiskt utifrån tro och vetande är att ställa sig i en biblisk tradition” sa teologen och fysikern Sara Blom medarbetare i Region Nord på Equmeniakyrkans första samling höll inom projektet Cusanus.

Read more

Publicerat 

Arabisktalande pastor viktig resurs

I helgen installerades Isac Zekry Shokri i Högdalskyrkan. Under de kommande åren kommer han att vara en viktig resurs som arabisktalande pastor, med extra kompetens inom religionsdialog.

Read more

Publicerat 

Nu gäller det för klimatet

Equmeniakyrkan ingick i kampanjen Act Now som samlade in 28 000 namnunderskrifter i Sverige. Kyrkor och organisationer bidrog till att avtalet blev så bra.

Read more

Publicerat 

Närmare Gud i fastetid

Nu är vi inne i fastan. En tid av reflektion och bön. En tid för att närma sig Gud. Här hittar du dagliga bibeltexter och reflektioner till en del av dem.

Read more

Publicerat 

Lars Lindberg har avlidit

Den 8 februari avled pastor och teologie doktor Lars Lindberg. För många öppnade han ögonen för en världsvid kyrka som arbetar för god teologi och ett värdigt liv för alla. Han hade vänner över hela världen.

Read more

Publicerat 

Ledarskap, religion och demokrati

SST, anordnar i samverkan med DemokratiAkademin och Sveriges Interreligiösa råd ett utbildningsprogram med fokus på demokrati, ledarskap och religion för unga ledare från olika trossamfund.

Read more

Publicerat 

Utbildning bryter utsatthet för romer

"Man ser tydligt på plats att det absolut viktigaste för att bryta utsatthet och fattigdom är utbildning." Läs Andreas Karlssons berättelse från en resa till Bulgarien och Rumänien.

Read more

Publicerat 

TV visar livet som missionär

Familjen Gunnarssons arbete i Ecuador visas just nu varje vecka i SVT.
Tv-tittarna får en inblick i vardagen för Equmeniakyrkans missionärer, och får se en del av vad mission handlar om.

Read more

Publicerat 

Stiftelsen Svenska Frälsningsarmén

Stiftelsens Svenska Frälsningsarmén delar ut bidrag till organisationer eller enskilda personer som befrämjar utåtriktad kristen verksamhet. Ansökan kan göras senast 28 februari eller till kommande omgång den 30 september.

Read more