From Förtroenderådet

Publicerat 

Till vilka sammanhang kan man skicka ombud? 

Till vilka olika sammanhang har föreningen och församlingen möjlighet att skicka ombud? Finns Östra Götalands Distrikt kvar? Hur fungerar det kring gårdarna? När inträffar samlingarna? Frågorna kan vara många. Här har vi sammanställt vad som gäller 2020 för Equmenia och Equmeniakyrkan Region Öst.   Equmenia  Alla Equmeniaföreningar i regionen har rätt att skicka ombud till Equmenia Öst Regionstämma, …

Read more

Publicerat 

Förtroenderåd

Församlingsrådet bjuder in till stormöte/förtroenderåd. Sedan förra höstens möte i förtroenderådet, där representanter för alla församlingar var inbjudna, har ett församlingsråd börjat mötas och arbeta i Equmeniakyrkan region Stockholm. Rådet består av sex representanter från församlingar i olika delar av vår region. Detta råd kommer kunna arbeta effektivare än det förtroenderåd vi tidigare haft (med …

Read more

Publicerat 

Inbjudan till Förtroenderåd

Förtroenderådet inom Region Mitt kallas härmed till samlingar i de sex olika delregionerna. Välkommen till en kväll då vi får samtala om frågor som är angelägna för församlingarna i området och vår gemensamma samverkan i regionen. Till samlingen välkomnas de som valts som representanter i förtroenderådet från er församling. Vi välkomnar också de församlingar som …

Read more

Publicerat 

Förtroenderådet möts 10 oktober – anmäl dig nu!

Under Regionfesten i Sundsvall sammanträder också förtroenderådet i Region Mitt.
Anmälan behövs för att planera lunchen.
Till förtroenderådet får varje församling skicka en representant.
Vi behöver dialogen med varandra och vi behöver stärka samverkan och samhörighet.

Read more

Publicerat 

Regionfest 2015 i Sundsvall – Välkommen på lördag!

På lördag är det dags för regionsfest! Allt börjar med fika i Elimkyrkan kl 9:30. Vi kommer att få lyssna på när Micael Grenholm talar om "Frikyrkligheten som främlingsfientlighetens motpol". Sedan blir den lunch i Betlehemskyrkan och efter det olika seminarium att välja på. Programmet avslutas med gudstjänst kl 16 med predikan av Roger Henningsson. Tyvärr har vi fått ställa in barnaktiviteterna eftersom vi inte hittat någon ansvarig. Barn är självklart välkomna ändå!

Read more

Publicerat 

Förtroenderådet möts 10 oktober – Anmäl dig nu

Under Regionfesten i Sundsvall sammanträder också förtroenderådet i Region Mitt.
Anmälan behövs för att planera lunchen.
Till förtroenderådet får varje församling skicka en representant.
Vi behöver dialogen med varandra och vi behöver stärka samverkan och samhörighet.

Read more

Publicerat 

Förtroenderåden möts

Förtroenderådet möts under våren inom de sex delregionerna i Region Mitt. Information om plats och datum finns i kalendern. De sex delregionerna är Jämtland, Västernorrland, Hälsingland, Gästrikland, Dalarna samt Norduppland. Till dessa samlingar är alla representanter som församlingarna anmält till förtroenderådet välkomna men också representanter från andra församlingar. Vi får tillfälle till fortsatta samtal om hur …

Read more