From Fred och hållbarhet

Publicerat 

Agenda 2030

För att ange en riktning för arbetet med hållbar utveckling har FN antagit globala utvecklingsmål. De kallas för Agenda2030 och består av 17 olika mål som var och ett har massa delmål. Kyrkan har trovärdighet och trofasthet som andra aktörer inte har. Vi finns också på platser som andra aktörer inte når. Därför har Equmeniakyrkan just nu ett projekt för att lyfta Agenda2030 i Equmeniakyrkan och för att göra vårt för att vi ska uppnå Agenda2030. Det gör vi inom de här områdena:

Read more

Publicerat 

Om samarbete

Samarbeta är något som jag eftersträvar både i arbetet och på fritiden. Redan 1987-89, då jag gick fritidsledarutbildningen på Lidingö Folkhögskola, skrev jag en uppsats som fick namnet ”Det handlar om samarbete”. I uppsatsen tog jag upp olika exempel på där lokala Missionskyrkor i Sverige samarbetade med andra ungdomsorganisationer runt t. ex konfirmationsarbete. De församlingar jag intervjuade såg alla ett stort värde i att samarbeta för att uppnå ett bredare och bättre arbete för och med unga människor i det lokala sammanhanget.

Read more

Publicerat 

Skapelsetid 2019

Idag, 1 september börjar Skapelsetid - En speciell tid för bön och för att mötas i gudstjänsten kring skapelsens skönhet och skörhet, kring rättvisa och hopp. I Sverige uppmanar Sveriges Kristna Råd alla kyrkor och samfund att delta tillsammans med kyrkor i hela världen och låta våra gudstjänster bli till uttryck för ett miljö och hållbarhetsengagemang. I årets Skapelsetid finns ett speciellt fokus på den biologiska mångfalden - livets väv.

Read more

Publicerat 

Europa – det är vår framtid

Europa går till val, ett val som av många beskrivs som ödesval. Vi ska välja de politiker vi vill ge förtroendet att besluta om våra gemensamma frågor. Många har redan lagt sin röst, andra har möjligheten kvar. Många europeiska kyrkor och kristna organisationer har engagerat sig inför detta val och uppmuntrat sina medlemmar att rösta …

Read more

Publicerat 
Earth Hour

Earth hour 2019

Lördag 30 mars klockan 20.30–21.30 är det dags för Earth Hour – världens största miljömanifestation. I Equmeniakyrkan är vi övertygade om att frågor om miljö och klimat, är viktiga. Som kyrka har vi ett ansvar att arbeta för en hållbar framtid.

Read more

Publicerat 
Klimatfasta i Equmeniakyrkan

Klimatkompensera mera!

För klimatet är den bästa flygresan eller bilresan den som inte görs. Equmeniakyrkan har en resepolicy som tydligt anger att vi ska välja kollektiva transporter så långt som möjligt och att vi aktivt skall sträva efter att sänka våra klimatavtryck. Men det är också tydligt att vissa resor kommer vi att behöva göra. Det är …

Read more

Publicerat 

Kyrka för fairtrade – Guldkorn 2017

Kyrka för Fairtrade lyfter varje år fram sex församlingar. Två av av dem som nu fått utmärkelsen tillhör Equmeniakyrkan. De är Hagakyrkan i Örebro och Västerortskyrkan i Stockholm. Låt dig inspireras av dem i arbetet i din församling!

Read more

Publicerat 

Kyrkorna återupprepar Juluppropets krav

För ett år sedan lanserade landets kyrkor ”Juluppropet – för en human migrationspolitik”. Årsdagen uppmärksammades genom en unik sampublicering i sju kristna tidningar med en text från landets kyrkoledare med tre uppmaningar till regeringen.

Read more

Publicerat 

Fred är vägen till fred

När riksdagen öppnades efter sommarledigheten för några år sedan var medarbetare från Equmeniakyrkan på plats och delade ut boken ”Fred är vägen till fred” (Marcus förlag) till alla riksdagsledamöter. Det var ingen tillfällighet.

Read more