From Globala veckan

Publicerat 

Om samarbete

Samarbeta är något som jag eftersträvar både i arbetet och på fritiden. Redan 1987-89, då jag gick fritidsledarutbildningen på Lidingö Folkhögskola, skrev jag en uppsats som fick namnet ”Det handlar om samarbete”. I uppsatsen tog jag upp olika exempel på där lokala Missionskyrkor i Sverige samarbetade med andra ungdomsorganisationer runt t. ex konfirmationsarbete. De församlingar jag intervjuade såg alla ett stort värde i att samarbeta för att uppnå ett bredare och bättre arbete för och med unga människor i det lokala sammanhanget.

Read more

Publicerat 

Globala veckan: EHAIA (KVs HIV/Aidsprojekt i Afrika)

Många unga i olika delar av Afrika upplever en stor press, inte minst genom sociala medier, att involvera sig i sexuella relationer, droger och alkohol, trots att man kanske inte alltid vill. Det finns låg kunskap om den enskildes rätt att säga nej, inte minst för flickor och unga kvinnor. I många delar är det …

Read more

Publicerat 

Globala veckan: Mellanöstern

I den syriska staden Homs har Equmeniakyrkan kontakt med en kyrka som jobbar med ett projekt som kallas ”Hope for Space”. Tanken är att sammanföra barn och unga från kristna och muslimska bakgrunder för att lära känna varandra och kunna ha roligt tillsammans. Man arbetar bl a med olika sportaktiviteter som engagerar. I en så …

Read more

Publicerat 

Globala veckan: Centralasien

I Centralasien och på några håll i Kaukasus vill de auktoritära regimerna ha kontroll på sina medborgare och alla typer av samlingar som sker. Religiösa grupper måste både registrera sig som organisation och de lokaler som de möts i. Det är dock vanligt att kristna och andra minoritetsgrupper får avslag på sina registreringsansökningar. Ledare anklagas …

Read more

Publicerat 

Globala veckan: Nicaragua

Tasba Raya är ett område på den karibiska kusten i Nicaragua som har drabbats hårt när nybyggare har tagit över mark som har brukats av bybor. Klagomål har framförts till olika instanser i samhället, men inte mycket händer. Inget. Pastorn är en naturlig ledare i byarna och ett tag fanns det enbart en pastor på …

Read more

Publicerat 

Globala veckan: Indien

I ”världens största demokrati” Indien har Equmeniakyrkan sedan många år tillbaka haft samarbeten. Den hindunationalistiska regeringen har proklamerat att Indien 2022 ska vara en hinduistisk stat. Kristna, muslimer och andra religiösa grupper har därför känt av ett hårdnande klimat de senaste åren och pressen ökar alltmer. Det blir också allt svårare för journalister som tar …

Read more

Publicerat 

Globala veckan: Kina

Equmeniakyrkan har sedan lång tid tillbaka kontakt med kristna i Kina där situationen drastiskt försämrats för alla religiösa grupper. Särskilt alarmerande är situationen i den autonoma regionen Xinjiang (tidigare Östturkestan). I Xinjiang arbetade svenska missionärer fram till 1938 och genom det arbetet finns alltjämt i Sverige ett stort intresse för området och den muslimska minoriteten …

Read more

Publicerat 

Vem får höras? – Globalaveckan 2018

Kyrkornas globala vecka 2018, 18-25 november, lyfter fram vilken betydelse demokrati och civilsamhälle har för att nå en hållbar värld för alla och den viktiga roll kyrkorna har i det arbetet.

Read more

Publicerat 

Kyrkornas globala vecka 2017

Mellan den 19-26 november är det dags igen för Kyrkornas globala vecka. I år vill vi introducera de 17 globala målen och fokusera på hur vi kan nå en Hållbar värld för alla.

Read more

Publicerat 

Nu laddar vi för kyrkornas globala vecka

Nu laddas det för fullt inför Kyrkornas globala vecka, 13-20 november! Engagerade människor över hela landet planerar och genomför olika aktiviteter lokalt. Hundratals kyrkor, församlingar och organisationer arrangerar aktiviteter varje år.

Read more

Publicerat 

Helig fred för Globala veckan 2014

- När vi nu levt med frånvaron av krig i 200 år borde vi ställa krav på den fred vi säger oss leva i. Genom att tala om en helig fred vill vi markera att vi är övertygade om trons möjligheter som fredsskapare, säger Maria Bäcklund, koordinator för Kyrkornas globala vecka.

Read more

Publicerat 

Var med i Kyrkornas globala vecka

Kyrkornas globala vecka 18-24 november

Årets tema är Migration och flyktingskap.

Bered Plats! Bered plats i din församling! Bered plats i din kommun! Bered plats i ditt land!

Read more