Arnes fredagstankar

Arnes Fredagstankar

Arne Fritzson är socionom, pastor och teologisk sekreterare i Equmeniakyrkan samt teologie doktor. Han betraktar i dessa texter sin samtid, tolkar reflektivt och menar att eftertänksamhet gör skillnad.

Arnes fredagstankar >