From Kurser

Publicerat 

Repet on tour Region Nord

Repet har repat sig! Nu har Repet förbättrats och det vill vi prata med dig om. Vi vill  komma till din hemtrakt och presentera registerprogrammet Repet genom att visa knep, knopar, fällorna och snarorna i detta digitala program. Du får möta oss som idag arbetar med Repet men som tidigare varit scoutledare och vet hur …

Read more

Publicerat 

Grundkurs för samverkan med polisen

Rikspolisstyrelsen utbildar tillsammans med Svenska kyrkan, Gemensam Framtid och Stockholms katolska stift:

Diakon/pastor/präst

som är beredda att arbeta i samverkan med polisen vid svåra händelser, meddelande av dödsbud, samtalsstöd till polisanställda och annan verksamhet.

Read more