From Kyrkokonferens19

Publicerat 

Seminarium 1: Tro i hemmet – 2019

Hur kan man växa i tro, som barn och som förälder? Hur kan vardagslivet i hemmet bli en plats där vi delar tro och liv tillsammans? Ett seminarium för dig som är förälder och vill ge utrymme för tron i mötet med dina barn på ett respektfullt och medvetet sätt, utifrån Equmenias fyra pedagogiska grunder: …

Read more

Publicerat 

Mötesplatser inför Kyrkokonferensen 2019

Regionssamlingarna inför Kyrkokonferensen i Jönköping är öppna för alla som vill prata motioner och annat som kommer att tas upp under årsmötesförhandlingarna. Välkommen dit om du är ombud eller deltagare!

Read more

Publicerat 

Motion 9: Motion om missionshuset i Marstrand – 2019

Motion 9 med kyrkostyrelsens yttrande: Missionshuset i Marstrand Kyrkostyrelsen har tidigare beslutat att sälja Missionshuset i Marstrand (Östergatan 8, fastighetsbeteckning 31:4, Fyrmästaren 4) Någon försäljning har dock inte hittills skett. Missionshuset användes numera av Föreningen Missionskyrkans vänner som utnyttjar Missionshuset till bönesamlingar, frukostar och gudstjänster. Det är också en stor tillgång för åretruntboende, sommargäster och …

Read more

Publicerat 

Motion 8: Motion om offrandets teologi och praxis – 2019

Motion 8 med kyrkostyrelsens yttrande: Offrandets teologi och praxis Jag, Ola Viktorsson, tänker ibland på Bitcoin, den nya digitala valutan. När kontanternas närvaro i samhället marginaliseras framträder underliggande behov som behöver bli stöpta i en ny form. Så måste vi kanske greppa frågan om offrandet i gudstjänsten. Några vägval. Ska vi: 1) vitalisera gudstjänstens utformning …

Read more

Publicerat 

Motion 7: Motion om behovet av samhällsengagemang inom Equmeniakyrkan – 2019

Motion 7 med kyrkostyrelsens yttrande: Behovet av samhällsengagemang inom Equmeniakyrkan Sverige har ett demokratiskt samhällsbygge. Genom vår historia har folkrörelserna, däribland de olika kyrkorna, starkt bidragit till vårt gemensamma samhällsbygge. Inte minst har de folkrörelsebyggda kyrkorna starkt bidragit till den svenska demokratins utveckling och mognad. För oss har det demokratiska församlingsmötet – där män och …

Read more

Publicerat 

Motion 6: Motion om kapitalplaceringspolicy – 2019

Motion 6 med kyrkostyrelsens yttrande: Motion om kapitalplaceringspolicy Till Kyrkokonferensen 2018 motionerade Immanuelskyrkan och dess Miljö- och rättvisegrupp om framtagandet av en policy med riktlinjer för hållbara, finansiella placeringar, både för Equmeniakyrkan centralt och som stöd för dess medlemsförsamlingar. Med anledning av klimatfrågans ökade vikt föreslogs fokus vara divestering (flytt av kyrkans finansiella investeringar) bort …

Read more

Publicerat 

Motion 5: Motion om Globala veckan – 2019

Motion 5 med kyrkostyrelsens yttrande: Motion om Kyrkornas globala vecka Abrahamsbergskyrkan har under många år tillsammans med grannförsamlingar gjort aktiviteter under Kyrkornas globala vecka. Detta har varit en naturlig del av församlingens internationella arbete och en vecka då vi satsat extra på att lära oss om globala frågor och bygga engagemang. Detta har skett tillsammans …

Read more