From Motioner 2019

Publicerat 

Motion 9: Motion om missionshuset i Marstrand

Motion 9 med kyrkostyrelsens yttrande: Missionshuset i Marstrand Kyrkostyrelsen har tidigare beslutat att sälja Missionshuset i Marstrand (Östergatan 8, fastighetsbeteckning 31:4, Fyrmästaren 4) Någon försäljning har dock inte hittills skett. Missionshuset användes numera av Föreningen Missionskyrkans vänner som utnyttjar Missionshuset till bönesamlingar, frukostar och gudstjänster. Det är också en stor tillgång för åretruntboende, sommargäster och …

Read more

Publicerat 

Motion 8: Motion om offrandets teologi och praxis

Motion 8 med kyrkostyrelsens yttrande: Offrandets teologi och praxis Jag, Ola Viktorsson, tänker ibland på Bitcoin, den nya digitala valutan. När kontanternas närvaro i samhället marginaliseras framträder underliggande behov som behöver bli stöpta i en ny form. Så måste vi kanske greppa frågan om offrandet i gudstjänsten. Några vägval. Ska vi: 1) vitalisera gudstjänstens utformning …

Read more

Publicerat 

Motion 7: Motion om behovet av samhällsengagemang inom Equmeniakyrkan

Motion 7 med kyrkostyrelsens yttrande: Behovet av samhällsengagemang inom Equmeniakyrkan Sverige har ett demokratiskt samhällsbygge. Genom vår historia har folkrörelserna, däribland de olika kyrkorna, starkt bidragit till vårt gemensamma samhällsbygge. Inte minst har de folkrörelsebyggda kyrkorna starkt bidragit till den svenska demokratins utveckling och mognad. För oss har det demokratiska församlingsmötet – där män och …

Read more

Publicerat 

Motion 6: Motion om kapitalplaceringspolicy

Motion 6 med kyrkostyrelsens yttrande: Motion om kapitalplaceringspolicy Till Kyrkokonferensen 2018 motionerade Immanuelskyrkan och dess Miljö- och rättvisegrupp om framtagandet av en policy med riktlinjer för hållbara, finansiella placeringar, både för Equmeniakyrkan centralt och som stöd för dess medlemsförsamlingar. Med anledning av klimatfrågans ökade vikt föreslogs fokus vara divestering (flytt av kyrkans finansiella investeringar) bort …

Read more

Publicerat 

Motion 5: Motion om Globala veckan

Motion 5 med kyrkostyrelsens yttrande: Motion om Kyrkornas globala vecka Abrahamsbergskyrkan har under många år tillsammans med grannförsamlingar gjort aktiviteter under Kyrkornas globala vecka. Detta har varit en naturlig del av församlingens internationella arbete och en vecka då vi satsat extra på att lära oss om globala frågor och bygga engagemang. Detta har skett tillsammans …

Read more

Publicerat 

Motion 4: Medlemskap i Föreningen för Fairtrade Sverige

Motion 4 med kyrkostyrelsens yttrande: Medlemskap i Föreningen för Fairtrade Sverige Att verka för en rättvis handel har en lång tradition i våra församlingar och bildarsamfund. I de tidiga u-veckorna fanns det med som tema och många församlingar har aktivt engagerat sig i att informera och sälja det som i dag kallas Fair Trade-produkter. För …

Read more

Publicerat 

Motion 3: Konsekvensrapport om flyktingmottagande i församlingarna

Motion 3 med kyrkostyrelsens yttrande: Konsekvensrapport om flyktingmottagandet i församlingarna Eftersom spåren är färska från de senaste årens flyktingmottagande i Equmeniakyrkans församlingar bör en konsekvensutredning göras. Utredningen bör belysa skeenden, problemställningar, åtgärder, konsekvenser på församlings/regional/nationell nivå. Detta som en grund för en genomarbetad reflektion och en förberedelse inför framtiden. Några exempel på punkter är: • …

Read more

Publicerat 

Motion 2: Utökat stöd till konvertiter

Motion 2 med kyrkostyrelsens yttrande: Utökat stöd till konvertiter Under senare år har många församlingar i Equmeniakyrkan välkomnat asylsökande i sin gemenskap, också vi i Equmeniakyrkan Arvika. Vi delar den verklighetsbeskrivning som ges i uppropet #rätttilltro: De asylsökande som vi mött i våra kyrkor har blivit våra vänner. En del av dem har konverterat till …

Read more

Publicerat 

Motion 1: Amnesti för ensamkommande unga

Motion 1 med kyrkostyrelsens yttrande: Amnesti för ensamkommande unga Bakgrund Den 7 februari 2017 överlämnades en namninsamling med över 80 000 underskrifter till stöd för Juluppropet – för en human migrationspolitik, till dåvarande migrationsminister Morgan Johansson. Bakom aktionen stod Sveriges kristna råd (SKR) och kyrkorna i Sverige. I uppropet framhölls att välkomnandet av flyktingen och …

Read more