From Seminarier fredag 2019

Publicerat 

Seminarium 1: Tro i hemmet – 2019

Hur kan man växa i tro, som barn och som förälder? Hur kan vardagslivet i hemmet bli en plats där vi delar tro och liv tillsammans? Ett seminarium för dig som är förälder och vill ge utrymme för tron i mötet med dina barn på ett respektfullt och medvetet sätt, utifrån Equmenias fyra pedagogiska grunder: …

Read more