From Mångfald

Publicerat 

Europa – det är vår framtid

Europa går till val, ett val som av många beskrivs som ödesval. Vi ska välja de politiker vi vill ge förtroendet att besluta om våra gemensamma frågor. Många har redan lagt sin röst, andra har möjligheten kvar. Många europeiska kyrkor och kristna organisationer har engagerat sig inför detta val och uppmuntrat sina medlemmar att rösta …

Read more

Publicerat 

Finbesök i vår villa!

I torsdags, den 9 maj,  fick vi finbesök i vår villa!  Då var det nämligen dags för vårens träff för barn- och ungdomsanställda i församlingar tillhörande Region Sthlm.  #Metoo i församlingen Dessa träffar, som återkommer varje termin, är en möjlighet att lära känna varandra, möta andra i liknande arbetssituation och att få be tillsammans. Varje tillfälle …

Read more

Publicerat 

Nyhetsbrev Migration & Asyl

Nyhetsbrev för dig som arbetar med asylsökande och nyanlända i Equmeniakyrkan. Vi går mot årets slut och vi vill tacka er alla för allt gott stöd ni i församlingar ger till ”Nya Vänner”, som av olika anledningar tagit sin tillflykt till Sverige. Tack för den varma omsorg som ni ger för att välkomna, stöda och …

Read more

Publicerat 

Kyrkornas nätverksdagar för migrations- och integrationsfrågor

Sensus, Bilda och Sveriges Kristna Råd bjuder in till ekumeniska nätverksdagar i Immanuelskyrkan, Stockholm, den 11 och 12 april. Dagarna vänder sig till både ideella och anställda medarbetare i kyrkan. Under rubriken ”En modig och barmhärtig kyrka för medmänsklighet och hopp”, erbjuder dagarna på kunskaps- och erfarenhetsutbyte om migration- och integrationsfrågor. För mer information och …

Read more

Publicerat 

Ny samordnargrupp för Migration och Asyl

Engagemanget och arbetet tillsammans med asylsökande och nyanlända fortsätter. Vi hälsar två nya regionala samordnare välkomna, Sofia Rosén i Region Öst och Bodil Eriksson i Region Mitt. Samordnarna finns för att ge stöd till allt gott arbete som sker i församlingar runt om i landet. Kontakta dem gärna! Läs mer

Read more

Publicerat 

Här är dom: Medföljarna!

Visionen om att vara medföljare på asylboenden har nu blivit verklighet! I april utbildade Equmeniakyrkan tillsammans med Sveriges Interreligiösa råd och Kristna Fredsrörelsen tio personer till att finnas på asylboenden som ett moraliskt stöd för människorna som finns där. Nu har medföljarna kommit igång!

Read more

Publicerat 

Evenemang gällande flyktingar och mångfald

Tre olika evenemang som handlar om flyktingarbete och mångfald vill vi rekommendera: en utbildningsdag om konvertiter i asylprocessen 26/1, en samtalsutbildning om mångfald i församlingen 17/2 och nätverksdagar kring stöd för flyktingar 14-15/4.

Read more

Publicerat 

Mångfaldsarbete i Region Mitt

Under 2015 har vi försökt att göra en enkel kartläggning av regionens mångfaldsarbete. Vi ville veta hur det ser ut och vilka behov församlingarna har i stort. Vill du veta resultatet?

Read more

Publicerat 

Utbildningsdag i Gävle om konvertiter i asylprocessen

Tisdagen den 26 januari arrangerar Sveriges kristna råd (SKR) en högaktuell utbildningsdag om konvertiter i asylprocessen i Gävle. Utbildningen riktar sig främst till präster och pastorer och andra i lokala kyrkor som möter personer som vill konvertera till kristendomen under asylprocessen. Att konvertera till en ny religion är en komplex och inte sällan omfattande process som kräver eftertanke och reflektion. Att möta en person som under asylprocessen önskar konvertera till kristendomen kan vara en utmanande och svår uppgift, särskilt om den som konverterar vill åberopa sin konversion som asylskäl. Välkommen till Gävle den 26 januari!

Read more

Publicerat 

Insamlingen till flyktingar

I början av hösten samlade Equmeniakyrkan in 1,3 miljoner till förmån för flyktingar som fastnade i Ungern. Senare utvidgades arbetet även till Grekland och Serbien.

Read more