From Medarbetare Region Mitt

Publicerat 

Medarbetardagar på Undersvik

Den 25 – 26 mars 2020 blir det medarbetardagar på Stiftsgården i Undersvik för medarbetare i Region Mitt i aktiv tjänst och pensionärer. Vi börjar på onsdagen den 25 mars kl 10 med fika och avslutar torsdagen den 26 mars kl 15 med fika. Däremellan kommer vi ha seminarier, gudstjänster och årsmöte för medarbetarförbundet. Detaljerat …

Read more

Publicerat 

Medarbetardag med årsmöte i Söderhamn

Den 11 april samlades ca 25 medarbetare i Söderhamn från Region Mitt av Equmeniakyrkan och Equmenia till medarbetardag och årsmöte för medarbetarförbundet i regionen MAS. Dagen inleddes med en andakt av P-O Byrskog, vår regionale kyrkoledare som följdes av en teologisk reflektion kring sången, musiken och konstens plats i vårt möte med Gud. Ett uttryck …

Read more

Publicerat 

Medarbetardag i Söderhamn 11 april

Medarbetardag i Söderhamn 11 april Den 11 april inbjuder medarbetarstyrelsen i Region Mitt Equmenia och Equmeniakyrkan till en medarbetardag i Söderhamn kring sången och musiken i gudstjänsten, samt årsmöte för medarbetarförbundet. Samlingen är i Equmeniakyrkan i Söderhamn och medverkande under dagen är Lena Wohlfeil, Per Westblom och Erik Lennestål. Lena arbetar i det nationella med …

Read more

Publicerat 

Medarbetardagar med årsmöte

Under ett dygn, 17-18 april samlades ett 30-tal medarbetare från vår region till inspiration och förbön. Platsen för samlingen var stiftsgården i Undersvik. Första dagens inspiration stod P-O Byrskog för, som tog oss med i tankar kring kyrkans kallelse och uppdrag att leva i Kristus. Andra dagen var det Eleonore Gustafsson som tog oss med …

Read more

Publicerat 

Styrelsemötet 26 oktober 2017

I samband med medarbetarstryelsens senaste sammanträde den 18 oktober planerade vi nästa års medarbetardagar på Undersvik 17-18 april. Information om dessa dagar kommer att publiceras separat i kalendariet. Nästa sammanträde för styrelsen är den 24 januari 2018.

Read more

Publicerat 

Styrelsemöte den 4 maj 2017

I samband med senaste styrelsemötet avtackades Lennart Renöfält som varit adjungerad till styrelsen under alla år han varit i tjänst. Bland de frågor som behandlades var datum och upplägg för nästa års medarebetarsamling. Styrelsen beslutade att förlägga två dagar till Undersvik för medarbetare i Region MItt den 17 – 18 april 2018. I samband med …

Read more

Publicerat 

Konfaidédag 10 oktober

För alla er som har, vill ha, drömmer om konfirmation i församlingen. Temat för dagen är konfapedagogik. Det kan vara allt från undervisningstips till materialtips. För mer info och anmälan klicka här!

Read more

Publicerat 

Dag för diakoner – 9 maj

Varmt välkommen till en dag för diakoner. Vi ses i Betlehemskyrkan Gävle för en dag med gemenskap, bön och samtal. Eva Altemar, diakon i Linköpings Missionskyrka, funderar tillsammans med oss över ”Hur inspirerar jag andra till diakoni?”. Mer information och anmälan hittar du här.

Read more

Publicerat 

Dag för ungdomsanställda den 4 april

den 4 april våren ses vi en dag någonstans i regionen. Tanken med vårens träff är att få mötas i en lokal församling/förening där de får möjlighet att berätta om sitt arbete och vi alla tillsammans får utmanas och fundera kring vår egen verksamhet. Vårens träff är tisdagen den 4 mars. Info om plats kommer …

Read more

Publicerat 

Medarbetardag 30 mars i Equmeniakyrkan Söderhamn

Välkommen till en inspirationsdag och årsmöte i Söderhamns Missionskyrka. Dagen har tema “Växa i tro” och kommer ha fokus på ungdomar och församling. Vi kommer få besök Carin Dernulf, generalsekreterare för Equmenia och Magnus Stengård, biträdande generalsekreterare. Vi kommer också ha årsmöte för vår regions medarbetarförbund.     Schemat för dagen är som följer: 9.30 …

Read more