From Medarbetare

Publicerat 

Medarbetarförbundets dag i Söderhamn 30 mars 2017

Den 30 mars samlades ca 30 medarbetare i Region MItt till en inspirationsdag och årsmöte för förbundet. Equmeniakyrkan i Söderhamn stod som lokal värd och hade ordnat med fika och lunch. För inspirationen svarade Equmenias förbundssekreterare Carin Dernulf och biträdande förbundssekreterare Magnus Sternegård. Utifrån Equmenias Växa i tro planen fick vi fundera över hur vi …

Read more

Publicerat 

Medarbetardag 4 april i Rimforsa – för alla medarbetare i Region Öst med Roland Hellsten

Medarbetardag för alla medarbetare i Region Öst Vi möts tisdag 4 april kl.09.30 i Missionskyrkan, Rimforsa. Dagen innehåller andakt, gemenskap, samtal, undervisning, årsmöte för Medarbetarna Öst, gudstjänst och inte minst att vi får mötas och se varandra inom regionen. Dagens huvudtalare är Roland Hellsten, pastor, föreläsare, missionär, teolog och bibellärare som kommer tala om ”Lärjungaskap” …

Read more

Publicerat 

Nyhetsbrev januari

Vänner i Region Nord! Och ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Joh.1:14 Equmeniakyrkan vill vara en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen. Med …

Read more

Publicerat 

Anmäl dig till medarbetardagar i Undersvik!

”Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig” Om gudstjänstens förnyelse, utveckling och växt.

Medarbetardagar i Region Mitt 19-20 april 2016.

Dessa gemenskaps och utbildningsdagar är för alla pastorer, diakoner, ungdomsledare och andra anställda i Equmeniakyrkans församlingar i Region Mitt.

Read more

Publicerat 

Medarbetardygn

MEDARBETARDYGN 6-7 april på Karlskoga Folkhögskola ”Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig”. Om Gudstjänstens förnyelse, utveckling och växt. Välkommen till ett spännande och viktigt dygn, där vi som medarbetare från olika håll i Region Svealand möts för samtal, delande, fördjupning. Det blir en särskild betoning på mångfaldsfrågor och kreativa uttryck. …

Read more

Publicerat 

Fortbildning Det Heliga landet

Bilda inbjuder pastorer och församlingsanställda till fortbildning kring synen på det heliga landet. Fortbildningen innefattar tre kursdagar samt en studieresa till Mellanöstern i april 2016. För att följa med på studieresan ska du också vara med på kursdagarna. Läs mer här.

Read more

Publicerat 

Konfaidédag i Gävle

Den 8 september bjuder Region Mitt in till en konfaidédag i Betlehemskyrkan Gävle. Dagen är till för dig som har konfirmander, som skulle vilja ha konfirmander, som har ett intresse av konfirmation… Under dagen kommer vi att få materialet “Vägledning för konfirmation!” att presenteras av Linnea Lidskog och Helen Åkerman. Materialet har tagits fram av …

Read more

Publicerat 

Referat från Årsmöte och utbildningsdag med Region Mitts medarbetarförbund

Den 15 april höll medarbetarförbundet i Region Mitt sitt årsmöte i Söderhamn. 23 medarbetare ur kåren var närvarande och deltog i besluten. Till ordförande på en ny ettårsperiod valdes Teta Backlund. Beträffande övriga ledamöter gjordes en uppdatering av mandattider i samband med valet. Anledningen var att det noterats att mandattiden för en ledamot är två …

Read more