From Medarbetarstyrelsen Region Mitt

Publicerat 

Medarbetardagar på Undersvik

Den 25 – 26 mars 2020 blir det medarbetardagar på Stiftsgården i Undersvik för medarbetare i Region Mitt i aktiv tjänst och pensionärer. Vi börjar på onsdagen den 25 mars kl 10 med fika och avslutar torsdagen den 26 mars kl 15 med fika. Däremellan kommer vi ha seminarier, gudstjänster och årsmöte för medarbetarförbundet. Detaljerat …

Read more

Publicerat 

Medarbetardag med årsmöte i Söderhamn

Den 11 april samlades ca 25 medarbetare i Söderhamn från Region Mitt av Equmeniakyrkan och Equmenia till medarbetardag och årsmöte för medarbetarförbundet i regionen MAS. Dagen inleddes med en andakt av P-O Byrskog, vår regionale kyrkoledare som följdes av en teologisk reflektion kring sången, musiken och konstens plats i vårt möte med Gud. Ett uttryck …

Read more

Publicerat 

Styrelsemötet 26 oktober 2017

I samband med medarbetarstryelsens senaste sammanträde den 18 oktober planerade vi nästa års medarbetardagar på Undersvik 17-18 april. Information om dessa dagar kommer att publiceras separat i kalendariet. Nästa sammanträde för styrelsen är den 24 januari 2018.

Read more

Publicerat 

Styrelsemöte den 4 maj 2017

I samband med senaste styrelsemötet avtackades Lennart Renöfält som varit adjungerad till styrelsen under alla år han varit i tjänst. Bland de frågor som behandlades var datum och upplägg för nästa års medarebetarsamling. Styrelsen beslutade att förlägga två dagar till Undersvik för medarbetare i Region MItt den 17 – 18 april 2018. I samband med …

Read more

Publicerat 

Medarbetarförbundets dag i Söderhamn 30 mars 2017

Den 30 mars samlades ca 30 medarbetare i Region MItt till en inspirationsdag och årsmöte för förbundet. Equmeniakyrkan i Söderhamn stod som lokal värd och hade ordnat med fika och lunch. För inspirationen svarade Equmenias förbundssekreterare Carin Dernulf och biträdande förbundssekreterare Magnus Sternegård. Utifrån Equmenias Växa i tro planen fick vi fundera över hur vi …

Read more

Publicerat 

Anmäl dig till medarbetardagar i Undersvik!

”Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig” Om gudstjänstens förnyelse, utveckling och växt.

Medarbetardagar i Region Mitt 19-20 april 2016.

Dessa gemenskaps och utbildningsdagar är för alla pastorer, diakoner, ungdomsledare och andra anställda i Equmeniakyrkans församlingar i Region Mitt.

Read more

Publicerat 

Referat från Årsmöte och utbildningsdag med Region Mitts medarbetarförbund

Den 15 april höll medarbetarförbundet i Region Mitt sitt årsmöte i Söderhamn. 23 medarbetare ur kåren var närvarande och deltog i besluten. Till ordförande på en ny ettårsperiod valdes Teta Backlund. Beträffande övriga ledamöter gjordes en uppdatering av mandattider i samband med valet. Anledningen var att det noterats att mandattiden för en ledamot är två …

Read more

Publicerat 

Referat från Region Mitts styrelse för Medarbetarförbundet, den 18 september

Region Mitts styrelse för Medarbetarförbundet hade den 18 september sitt sammanträde. Följande frågor behandlades. De regionala medarbetardagarna i relation till de av det nationella arrangerade dagarna. Vi konstarerar att de bör ske med bättre samordning och framförhållning än vad som skedde senast.  Nästa gemensamma dag blir den 15 april 2015. Då kommer Leif Strandberg, som …

Read more