From Region Mitt

Publicerat 

Styrelseutbildning i Region Mitts norra delar

Den första omgången av regionens styrelseutbildning är avslutad. I februari möttes vi på två olika platser, i Härnösand och Östersund. Vi inspirerades, samtalade och reflekterade över andligt ledarskap, demokratiska processer, rutiner och improvisation. Sedan tog Steg 2 i utbildningen vid hemma i den egna styrelsen. Ett samtalsmaterial skickades med som man kunde använda för att …

Read more

Publicerat 

Ny regional kyrkoledare i Region Mitt

– Att bli föreslagen som regional kyrkoledare känns spännande, överraskande men fantastiskt roligt, säger Per-Olof. Nu ser jag, om jag blir vald, fram emot att tillsammans med församlingar, medlemmar och medarbetare få fortsätta forma en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och värden.

Read more

Publicerat 

Inbjudan till Förtroenderåd

Förtroenderådet inom Region Mitt kallas härmed till samlingar i de sex olika delregionerna. Välkommen till en kväll då vi får samtala om frågor som är angelägna för församlingarna i området och vår gemensamma samverkan i regionen. Till samlingen välkomnas de som valts som representanter i förtroenderådet från er församling. Vi välkomnar också de församlingar som …

Read more

Publicerat 

Två diakoner i Hållnäs-Skärplinge

– Genom diakonin kan vi visa andra vem Gud är men också själva få syn på Gud, säger Anna-Karin Elebjörk-Wahlström, en av två diakoner i Hållnäs-Skärplinge Missionsförsamling. Min drivkraft till att vara diakon kommer från viljan att se dem som ingen annan ser. Jesus visade så tydligt vad kärlek är och min uppgift som diakon …

Read more

Publicerat 

Gudstjänstwebben

Gudstjänstwebben är tänkt att vara en resurs och ett levande verktyg där du kan planera just gudstjänster.

Read more

Publicerat 

Dags att nominera till kyrkostyrelsen

Nu är det tid att hitta de personer som ska sitta i vår kyrkostyrelse – valberedningens arbete är igång och nu välkomnar vi era förslag. Equmeniakyrkan vill vara en en kyrka som kan förvandla mig, dig och världen. Vi vet och tror att alla kan bidra på något sätt för att visa att denna förvandling är …

Read more

Publicerat 

I tjänst som regional församlingsutvecklare

Det var någon som ropade på mig. Trots att jag alltid stortrivts som lärare så var det något annat som drog i mig. Till slut gick det inte att slå dövörat till mer, jag antog utmaningen.  En vårdag skrev jag min ansökan till den diakonala utbildningen på Lidingö Folkhögskola. Till hösten började jag mitt nya …

Read more

Publicerat 

ORTODOXA KYRKAN OCH FRIKYRKAN

Föredrag och samtal Många frikyrkor öppnar idag sina lokaler för ortodoxa församlingsgrupper. I möten mellan människor kan ibland friktioner uppstå. Med större kännedom om varandras traditioner och tankesätt kan missförstånd utifrån okunskap minskas. Välkommen till ett föredrag och samtal med Aho Damar, Studieförbundet Bildas samordnare för Ortodox bildning och kultur. Torsdag 22 september klockan 9.30-14.30 …

Read more

Publicerat 

Vi är anställda på Region Mitt

Nu har vi fyllt tidigare vakanser och också fått förstärkning genom de statliga pengar som Equmeniakyrkan fått för arbete med asylsökande. Yvonne Göransson blir regional flyktingsamordnare med uppgift att  ge stöd och inspiration till det omfattande arbete som många församlingar finns i vad gäller asylsökande och nyanlända. Det är en projekttjänst fram till sommaren 2017. …

Read more

Publicerat 

Anmäl dig till medarbetardagar i Undersvik!

”Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig” Om gudstjänstens förnyelse, utveckling och växt.

Medarbetardagar i Region Mitt 19-20 april 2016.

Dessa gemenskaps och utbildningsdagar är för alla pastorer, diakoner, ungdomsledare och andra anställda i Equmeniakyrkans församlingar i Region Mitt.

Read more