From Region Svealand

Publicerat 

Min mormors faster – ett missionärsöde

Om ett missionärsöde vid förra sekelskiftet då Anna Nyström begav sig till "Jordens Yttersta Gräns"
Ett föredrag på ca 45 minuter som ska påminna oss om att vi har en missionshistora värd att hållas levande. Berättelsen om Anna Nyström speglar den djupa kallelsekänsla och trohet mot uppdraget som fört så många långt hemifrån.

Read more

Publicerat 

Närområdesträffar våren 2020

Boka redan nu in datum för Närområdesträffarna våren 2020. Vi träffas på 8 olika platser i vår region för att samtala om bl a temaåret - Till Jordens Yttersta Gräns!

Read more

Publicerat 

Bättre och fler församlingar

Så kan man uttrycka målet för Equmeniakyrkan. Genom församlingsutveckling arbetar vi för att fler församlingar ska bli bättre och mer välfungerande/välmående. D v s att bättre harmonisera med den funktion och det uppdrag som Gud gett församlingen

Read more

Publicerat 

Församling för mission

Inspiration till Mission!!
Jag och Andrea är nu hemma i Sverige (Vintrosa) efter en missionsperiod i Ecuador.
Vi kommer gärna till er församling och medverkar i gudstjänster och samlingar med fokus på missionsinformation/
inspiration.

Read more

Publicerat 

Till Jordens Yttersta Gräns

EFTERLYSNING!
Vi behöver personer i vår region Svealand som är villiga att stå till förfogande för att hålla bibelstudier kring Apostlagärningarna!

Read more

Publicerat 

Nu är Regionrådet igång!!

Under senaste året har vi i olika sammanhang delgett de nya ordningar som nu ska gälla för de 7 regionerna i Equmeniakyrkan. I Svealand har vi talat om detta på Regional Förtroenderådets möten, såväl vid Regionfest hösten 2018 som under vårens 8 Närområdesträffar.

Read more

Publicerat 

Klimatfasta

Att fasta för klimatet är en symbolhandling men samtidigt ett sätt att tydliggöra en riktning vi vill gå för att minska vår negativa belastning på Guds skapelse. Därför är inte klimatfastan en tillfällig handling utan en del i en långsiktig process.

Klimatfastan gäller kyrkans verksamhet och personal nationellt (inklusive regionerna).
Equmeniakyrkans församlingar uppmuntras att delta. Även medlemmar i församlingarna uppmuntras att delta i klimatfastan utifrån sina situationer och möjligheter.

Read more