From Region Svealand

Publicerat 

Klimatfasta

Att fasta för klimatet är en symbolhandling men samtidigt ett sätt att tydliggöra en riktning vi vill gå för att minska vår negativa belastning på Guds skapelse. Därför är inte klimatfastan en tillfällig handling utan en del i en långsiktig process.

Klimatfastan gäller kyrkans verksamhet och personal nationellt (inklusive regionerna).
Equmeniakyrkans församlingar uppmuntras att delta. Även medlemmar i församlingarna uppmuntras att delta i klimatfastan utifrån sina situationer och möjligheter.

Read more

Publicerat 

Efterfesten….!

Eller kanske snarare - Efter festen!
Här kommer några bilder och tillbakablickar om vad som hände på årets Regionfest och Regionstämma på Karlskoga Folkhögskola 13 oktober.

Read more

Publicerat 

Församlingsbidrag

Equmeniakyrkan fördelar bidrag till församlingar genom medel från SST, kyrkoavgiften och genom avkastning från olika fonder.

Read more

Publicerat 

Regionfest och Regionstämma

Välkommen till Regionfest i Equmeniakyrkan och Regionstämma för Equmenia i Region Svealand 13 oktober på Karlskoga Folkhögskola.

Seminarium med bl a krogpastor Marcus Olson och mycket annat intressant

Read more

Publicerat 

Förnya – Fördjupa

Välkommen till Förnya - Fördjupadagar för inspiration och uppbyggelse.

Kristen tro och Guds församling möter idag stora utmaningar. Sekulariseringen och samhällsförändringen gör något med oss alla. Därför inbjuder Region Svealand till fyra"Förnya-Fördjupadagar", en per termin, med syfte att stödja och utveckla trons liv och bidra till ett rikare liv med Gud.

Read more

Publicerat 

Utbildning i asyl och flyktingfrågor

En utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkor eller i den ideella sektorn. Örebro 12-13 oktober på Örebro Teologiska Högskola, Åstadalsvägen 2 i Örebro och 17-18 januari på Kyrkbacksgården, V Kyrkogatan 10-12 i Västerås.

Read more

Publicerat 

Låt oss fortsätta be

Med sorg och bestörtning tog vi igår emot budet om att polisen misstänker att Lena Wesström är den kvinna som funnits död i Örebro. Lena Wesström, 45 år, rapporterades i början av veckan som försvunnen från sitt hem. Lena är pastor i Equmeniakyrkan men arbetar sedan några år i annan tjänst med ett hängivet arbete bland ensamkommande flyktingbarn.

Read more