From Region Väst

Publicerat 

En varm sommarhälsning

till Region västs alla församlingar, medarbetare och vänner. En hälsning med sångtexten: O, vad jorden nu är skön, klädd i sommardräkten. Känn i skog, på äng, på sjön milda, friska fläkten, ljuva dofter, fågelsång. Mänska, höj ock du din sång! Guds välsignelse i sommar!

Read more

Publicerat 

Temaårsboken är här!

Till jordens yttersta gräns – Apostlagärningarna runt på 88 dagar Boken innehåller 88 reflektioner kring Apostlagärningarna. Texterna är skrivna av människor som finns i och nära Equmeniakyrkan, Equmenia och Diakonia. Vi hoppas att din läsning ska få bli ett sätt att möta den Helige Anden. Att det får ge dig kraft, inspiration och mod att gå vidare …

Read more

Publicerat 

Regionfest i väst

Lördag den 19 oktober samlas vi till fest i Equmeniakyrkan Herrljunga. Där firar vi att vi får höra ihop som församlingar och föreningar, till stöd och glädje, tröst och utmaning, en härlig och färgstark gemenskap som formar Equmeniakyrkan och equmenia Region Väst. I centrum kommer installation av ny regional kyrkoledare att stå, men också temat …

Read more

Publicerat 

Vägar framåt

Region Väst och Region Öst erbjuder tillsammans fyra utbildningar. Fyra olika spår beroende på åt vilket håll du är på väg. Alla fyra utbildningarna riktar sig till dig som vill utmanas, fördjupas eller upptäcka din tro och din kallelse. Följ med

Read more

Publicerat 

En dag om Själavård

Det kristna livet är ett liv i lärjungaskap där vi behöver reflektera över och bearbeta våra erfarenheter och de omständigheter vi befinner oss i, för att kunna följa Jesus. Själavården är en plats för sådan reflektion och bearbetning.  Själavården kan också vara en utsträckt hand till vår omvärld, där vi kan få vara Jesu händer …

Read more

Publicerat 

Församlingsutveckling

GRUNDUTBILDNING 14 maj 2019 för församlingshandledare i                                                                          Naturlig Församlingsutveckling NFU NFU (Naturlig församlingsutveckling) är ett av de mest använda verktyg vi har för församlingsutveckling. Det har hjälpt många lokala församlingar att utvecklas till förnyelse, lärjungaskap och växt. Nu har ni/du möjlighet  att titta närmare på vad NFU är. Bara i Sverige har det gjorts över …

Read more

Publicerat 

Migrationsarbete

Sedan 1 januari finns Sofia Rosén anställd på 50% som asyl och flyktingsamordnare i vår region. Hennes uppgift är att samordna, inspirera, informera, utveckla och besöka församlingar i regionen som har verksamheter som riktar sig till asylsökande och nyanlända. Jämna veckor finns hon i tjänst inom regionen. Ta vara på det stöd Sofia kan ge …

Read more

Publicerat 

Förnya & Fördjupa 2019

Under 2019 återkommer Förnya & Fördjupa i region väst med gudstjänster, föredrag, seminarier och samtal kring aktuella och viktiga ämne för både vårt samhälle och våra församlingar. Det blir två konferensdagar med intressanta tema och talare.

Read more

Publicerat 

Klimatfasta nu

Människan är skapad till Guds avbild och är själv en del av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare.

Read more

Publicerat 

Elin Alm – Region Väst

Kyrkostyrelsen har nominerat ny regional kyrkoledare i Region Väst, Elin Alm . Det är kyrkokonferensen som väljer och avskiljer regional kyrkoledare i maj. Elin Alm – Region Väst Elin Alm är uppvuxen i Skåre utanför Karlstad. Hon tillhörde Skårekyrkan där hon var med i de flesta SMU-aktiviteter, både som deltagare och ledare. I äldre tonåren började …

Read more

Publicerat 

Diakonidag i Herrljunga

Diakonidag    Fredag 22 mars 2019 i Equmeniakyrkan Herrljunga Nätverksdag med Lillian Edman, diakon Vårdklockans kyrka i Visby. Hon berättar om församlingens spännande resa och situation. Sara Löfstedt, diakon och regional församlingsutvecklare Region Mitt, talar om församlingsutveckling ut ett diakonalt perspektiv. Övriga medverkande Maria Lundin, diakon Equmeniakyrkan Toarp. Sofia Rosén, migrationssamordnare Region Väst. Hans Dahlgren församlingsutvecklare Region Väst. Vi …

Read more