From Region Väst

Publicerat 

Träff för nyanställda och ungdomsledare

Region Väst bjöd i veckan in till en träff på Överås för de som börjat ny församlingstjänst under året eller arbetar med barn och ungdomar i olika församlingar. Det blev ca 30 personer som samlades och vi fick en fin dag då vi kunde lära känna varandra lite mer och berätta om allt det goda arbete som sker i regionen. Vi säger välkommen till region väst!

Read more

Publicerat 

Regionfest i väst

Lördag den 19 oktober samlas vi till fest i Equmeniakyrkan Herrljunga. Där firar vi att vi får höra ihop som församlingar och föreningar, till stöd och glädje, tröst och utmaning, en härlig och färgstark gemenskap som formar Equmeniakyrkan och equmenia Region Väst. I centrum kommer installation av ny regional kyrkoledare att stå, men också temat …

Read more

Publicerat 

Förnya & Födjupa

ATT LEVA GUDS STORA BERÄTTELSE I VÅR TID Välkommen till en innehållsrik dag i Equmeniakyrkan Fiskebäck, Göteborg Läs vidare, anmälan här

Read more

Publicerat 

Bönedygn för medarbetare i Region Väst

Välkommen till Bönedygn på Karlsrogården den 19 – 20 november 2019 Hans sade till dem: ”Följ med mig bort till enöde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.” Mark 6:31 Läs vidare, anmälan här

Read more

Publicerat 

Träff för Nyanställda och alla Barn- och Ungdomsanställda

  TRÄFF FÖR NYANSTÄLLDA   Tisdag 17 september 2019 kl. 9.30-12.00  TRÄFF FÖR ALLA BARN- OCH UNGDOMSANSTÄLLDA Tisdag 17 september 2019 kl. 9.30-14.30 Välkommen du, som börjat ny tjänst i vår region under 2019, och du som är barn- och ungdomsanställd, på regionkontoret, Överås i Göteborg, för kaffe och gemenskap. Du får möta andra kollegor och vi informerar om …

Read more

Publicerat 

Temaårsboken är här!

Till jordens yttersta gräns – Apostlagärningarna runt på 88 dagar Boken innehåller 88 reflektioner kring Apostlagärningarna. Texterna är skrivna av människor som finns i och nära Equmeniakyrkan, Equmenia och Diakonia. Vi hoppas att din läsning ska få bli ett sätt att möta den Helige Anden. Att det får ge dig kraft, inspiration och mod att gå vidare …

Read more

Publicerat 

Vägar framåt

Region Väst och Region Öst erbjuder tillsammans fyra utbildningar. Fyra olika spår beroende på åt vilket håll du är på väg. Alla fyra utbildningarna riktar sig till dig som vill utmanas, fördjupas eller upptäcka din tro och din kallelse. Följ med

Read more

Publicerat 

En dag om Själavård

Det kristna livet är ett liv i lärjungaskap där vi behöver reflektera över och bearbeta våra erfarenheter och de omständigheter vi befinner oss i, för att kunna följa Jesus. Själavården är en plats för sådan reflektion och bearbetning.  Själavården kan också vara en utsträckt hand till vår omvärld, där vi kan få vara Jesu händer …

Read more

Publicerat 

Församlingsutveckling

GRUNDUTBILDNING 14 maj 2019 för församlingshandledare i                                                                          Naturlig Församlingsutveckling NFU NFU (Naturlig församlingsutveckling) är ett av de mest använda verktyg vi har för församlingsutveckling. Det har hjälpt många lokala församlingar att utvecklas till förnyelse, lärjungaskap och växt. Nu har ni/du möjlighet  att titta närmare på vad NFU är. Bara i Sverige har det gjorts över …

Read more

Publicerat 

Migrationsarbete

Sedan 1 januari finns Sofia Rosén anställd på 50% som asyl och flyktingsamordnare i vår region. Hennes uppgift är att samordna, inspirera, informera, utveckla och besöka församlingar i regionen som har verksamheter som riktar sig till asylsökande och nyanlända. Jämna veckor finns hon i tjänst inom regionen. Ta vara på det stöd Sofia kan ge …

Read more

Publicerat 

Förnya & Fördjupa 2019

Under 2019 återkommer Förnya & Fördjupa i region väst med gudstjänster, föredrag, seminarier och samtal kring aktuella och viktiga ämne för både vårt samhälle och våra församlingar. Det blir två konferensdagar med intressanta tema och talare.

Read more

Publicerat 

Klimatfasta nu

Människan är skapad till Guds avbild och är själv en del av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare.

Read more