From För barn och unga

Publicerat 

Scoutmärke; Till jordens yttersta gräns

I samband med temaåret ”Till jordens yttersta gräns” har Equmeniascout tagit fram ett scoutmärke för att uppmuntra alla kårer att jobba med Apostlagärningarna. Det är stor frihet för varje kår att själv bestämma vad scouterna ska göra för att få märket. Det enda kriteriet som finns är att ni jobbar med Apostlagärningarna på ett eller …

Read more

Publicerat 

Bibeläventyret

Bibeläventyret är ett väl beprövat sätt att prata om, och lära sig mer om bibeln. Det har använts i skolor, kyrkor, barngrupper och liknande i många år.

Read more

Publicerat 

Grafiskt material

Här hittar du loggor, grafiskt material och bilder som är fritt att använda för att marknadsföra temaåret. Eller använda som inspiration för att skapa något eget? Låt kreativiteten flöda.

Read more