Celebrate Recovery – Kristuscentrerat 12-stegsprogram om dina sår, ovanor och beroenden

Celebrate Recovery är ett program och en unik möjlighet för dig som är diakon eller pastor att få jobba med dina egna sår, ovanor och beroenden i en trygg, digital grupp med kollegor från olika samfund och från olika landsändar.

Läs mer i foldern (.pdf)