Centralasien

Vi ber för Centralasien och vår missionär Batyr och hans familj som jobbar med TV-evangelisation i området. Vi tackar för det gensvar som människor ger och ber att ditt ord når ut så att ännu fler kommer till tro på Jesus. Vi ber även för de människor i regionen som upplever förföljelse från omgivningen och myndigheterna, att de får kraft att leva i sin omvändelse. Vi tackar för våra kontaktpersoner, evangelister och ledare, som varje dag står upp mot hot och även ibland fängslas för sin tro, men som fortsätter sprida Ditt ord. Vi ber om mod och beskydd.