Centralasien och Kaukasus samt Equmeniakyrkans församlingar i region Väst | v. 45

Gud, vi ber för församlingarna i region Väst. Vi ber om mod och nya vägar att bygga kontakter med människor i församlingarnas närhet. Tack för alla ledare som uthålligt möter barn och unga i våra församlingars verksamheter, vi ber särskilt för de grupper som behöver fler ledare.  

Gud, vi ber för arbetet i Centralasien och Kaukasus. Vi ber för de människor som vi står i kontakt med. Vi ber om kraft och om din omsorg och tröst i svåra förhållanden. Vi ber om frihet att kunna uttrycka sin tro och om förbättrade levnadsvillkor.  

Gud, vi tackar för livet och för den skapelseväv vi är en del av. Vi ber om mognad och visdom när människor nu söker vägar till hållbart liv på jorden.  

I Jesu Kristi namn. Amen.  

På hjärtat med Karin Wiborn är Equmeniakyrkans bönepodd. Tillsammans med Karin följer vi Equmeniakyrkans förbönskalender och ber för det som för stunden är aktuellt i vår förbönskalender. Podden finns där poddar finns och ett nytt avsnitt kommer varje tisdag morgon. Detta är bönen som Karin bad i veckans podd.