Centrumkyrkan i Norrköping söker pastor/diakon

Publicerat 

Vill du jobba mitt i stan med både församlingsomsorg och utåtriktat arbete?

Läs mer på vetekornet.se/pastor

Centrumkyrkan
Vår kyrka ligger mitt i Norrköpings city! Vår församling är en del av Equmeniakyrkan och består av drygt 230 medlemmar. Församlingen bildades 2012 genom sammanslagning av baptistförsamlingen och metodistförsamlingen.
Församlingen driver Café Vetekornet – vårt vardagsrum – som är öppet alla vardagar. Många ser det som en rofylld oas i centrum. I vår fastighet finns också Fair Trade shop och Svenska Kyrkans Diakonicenter. Det pulserar av liv i och kring vår kyrka!

Församlingens ledord
Den kristna församlingens uppgift är att förmedla Guds kärlek genom att i den Helige Andes kraft gå ut i hela världen, vittna och vinna människor för Jesus Kristus, döpa, undervisa, visa omsorg och fira gudstjänst. För denna uppgift har vår församling tre ledord:

• Mötesplats
Mötesplatsen är vår väg att förmedla Guds kärlek, där var och en av oss liksom hela vår församling är mötesplatser. Möten sker mellan människor, mellan människor och Jesus Kristus samt mellan församling och samhälle.

• Växtplats
Växtplatsen är vår möjlighet att i Jesus Kristus mogna som människor, där vi genom undervisning, bön och omsorg få växa till i gemenskap.

• Gudstjänstplats
Gudstjänstplatsen är när vi enskilt, tillsammans eller som församling är inför Gud i tillbedjan, lovsång, förbön, förkunnelse, vittnesbörd, dop och nattvard.

Vi söker dig som vill:
– verka i vårt café och vara ett stöd för cafépersonalen
– ansvara för diakoni och koordinera äldreomsorg
– vara aktiv i språkcaféet och möten med nysvenskar
– predika och leda gudstjänster
– arbeta i team med vår församlingsföreståndare och expeditionspersonal

Din bakgrund
– du är ordinerad pastor eller diakon i Equmeniakyrkan eller motsvarande utbildning
– du har längre erfarenhet av församlingsarbete
– du har goda ledaregenskaper

Om tjänsten
Tjänsten börjar som en provanställning som går över till en tillsvidareanställning, med en omfattning upp till 100%.
Tillträde i januari 2020 eller enligt överenskommelse.
Du kommer att finnas med i ett arbetslag med församlingsföreståndaren, expeditionspersonal, cafépersonal samt frivilligarbetare i olika grupper som caféverksamhet, daglediga, familjeträffar och integrationsarbete.

Upplysningar
Billy Josefsson, församlingens ordförande, 0708 19 23 31,
billy.josefsson@gmail.com
Lisa Danell, församlingsföreståndare, 073-071 66 62
lisa.danell@centrumkyrkan-norrkoping.se

Ansökan
Maila din ansökan till exp@centrumkyrkan-norrkoping.se