Centrumkyrkans församling i Bjuv söker pastor/diakon på 50%

Centrumkyrkan ligger centralt i Bjuv i nordvästra Skåne. Bjuv är en mindre men växande ort med närhet till både storstad och vacker natur. Här finns bra skolor och ett rikt föreningsliv. Kollektivtrafiken är väl utbyggd vilket gör det enkelt att kombinera tjänsten med studier eller annat deltidsarbete.

Centrumkyrkans församling är knuten till Equmeniakyrkan med rötterna i Missionskyrkan och Metodistkyrkan. För närvarande har församlingen ca 70 medlemmar. Gudstjänst firas varje söndag och dessutom finns det en grupp för daglediga, en studiegrupp samt en bönegrupp. Flera alphakurser har också genomförts de senare åren. Ungdomsarbetet, som är knutet till Equmenia, består av scout och tonår.

Efter att under många år arbetat med Naturlig församlingsutveckling med gott resultat, går vi nu in i församlingsutveckling enligt Equmeniakyrkans modell Färdväg vidare. Detta utifrån att det finns en längtan efter att nå fler människor.

Nu söker vi dig, pastor eller diakon, som vill vara med och bygga församlingen vidare med fokus på Jesus och människor. Vi vill fortsätta utveckla församling, ungdomsarbete och gudstjänst på ett sätt som ger plats för alla åldrar.

Vi hoppas att du tycker detta låter spännande och ser med glädje fram mot att få höra från dig.

Om du har frågor eller vill skicka din ansökan, vänd dig till församlingens ordförande
Urban Berglund, ur.berglund@telia.com
070-205 03 61
Vi behandlar ansökningarna löpande.

Gud välsigne dig!