Christer Mattsson tilldelas Martin Luther King priset-2024

vinnare-martin-luther-king-priset-2024

Christer Mattsson tilldelas Martin Luther King-priset som ett erkännande för sitt outtröttliga arbete med att förebygga extremism och främja fred genom utbildning och kunskap.

Välkommen att vara med på den högtidliga prisutdelningen i Norrmalmskyrkan, Stockholm på Martin Luther King-dagen den 15 januari kl 19.00.

Christer Mattsson tilldelas Martin Luther King-priset som ett erkännande för sitt outtröttliga arbete med att förebygga extremism och främja fred genom utbildning och kunskap. Genom sitt ledarskap för Segerstedtinstitutet har Mattsson banat väg för nya metoder i kampen mot våldsbejakande ideologier och rasistiska strukturer. Hans forskning och pedagogiska ansats kring radikalisering och Förintelsens historia levandegör de ickevåldsprinciper som King förespråkade, med en tydlig strävan att utrota och motverka rasism och våld. Mattssons långa engagemang i Sverige, och dess globala relevans, understryker hur han ser utbildning som ett verktyg för social förändring och rättvisa.

Bakom priset står Sveriges Kristna råd, Equmeniakyrkan, och Kristna fredsrörelsen. Martin Luther King-priset har delats ut sedan 2005.