COP 26 – Fredag

Lennart Renöfält

Sitter under den jättestora jordgloben i Action hall, den blå zonens sociala centrum med ett myller av små grupper som samtalar, planerar, skriver, äter matsäck eller helt enkelt pustar ut en stund. Alla sitter vi i Ikea möbler. Bara ett av många exempel på hur storföretagen håller sig framme för att synas här på konferensen. 

Nyss var här en intervju av någon TV kanal med Al Gore, en ”gammal miljökämpe” som fortfarande talar med passion om nödvändigheten att ställa om till ett hållbart samhälle fritt från fossila bränslen. 

Hela konferensområdet är enormt stort med många hallar och mängder av mötesrum i olika storlekar och ett mässområde där många länder har sina utställningar/seminarieplatser liksom organisationer och företag. På den svenska lyfts omställningens möjligheter fram liksom nya tekniska lösningar. Samma tema hade också statsminister Stefan Löven i sitt tal tidigare i veckan. 

På kvällen deltar jag i ett event som bland annat Kyrkornas Världsråd arrangerar med fokus på ursprungsbefolkningars betydelse för bevarandet av skogen och biologisk mångfald. När vi kommer fram till den bokade möteslokalen visar det sig att det bara är en studio där de som håller tal får plats. Vi andra får sitta utanför och se på våra skärmar! 

En av talarna är ärkebiskop Mark MacDonald, Anglikanska kyrkan i Kanada och själv från ursprungsbefolkning. Av honom får jag lära mig att 80 % av den biologiska mångfalden finns i områden som bebos av, eller områden där ursprungsfolk har rättigheter. Hos dem finns mycket kunskap och erfarenhet om hur vi kan leva i samverkan med Guds skapelse och inte exploatera den. Något som uppmärksammas alltmer av kyrkorna och andra trosbaserade rörelser liksom i klimatrörelsen. 

Gårdagen avslutades för min del med en trevlig middag tillsammans med vännerna i Kyrkornas Världsråds klimatarbetsgrupp. 

På väg hit idag bytte jag som vanligt buss i centrum. En man som höll koll på kön till direktbussen till COP 26 berättade att de kommande två dagarna så var hållplatsen flyttad till en annan plats. Varför frågade någon ”jo, för då kommer Greta”.

Lennart Renöfält 
Deltar i COP 26 på uppdrag av Equmeniakyrkan och ingår i Kyrkornas Världsråds klimatarbetsgrupp