Dags att planera för diakonins månad, september

Publicerat 

IMG_2167

Tema 2015  – Diakoni mer än ord

Diakonins månad i september är ett återkommande ekumeniskt samarbete mellan kyrkor och samfund inom Sveriges kristna råd och ett antal andra organisationer med diakonal inriktning. Under september månad vill vi på olika sätt lyfta fram det sociala och diakonala arbetet som sker i församlingen.

Årets tema för Diakonins månad är liksom förra året Diakoni – mer än ord. Till förra året av Diakonins månad tog SKRs arbetsgrupp för diakoni fram ett inspirations och utbildningsmaterial  som heter ”Diakoni – mer än ord”.

Häftet finns att köpa på hos Tingstad, som är Equmeniakyrkans leverantör av material https://equmeniakyrkan.se/forsamlingsservice/material/equmeniakyrkans-bocker/ 

Till detta häfte finns nu också ett antal tips på studiematerial,  tips på gudstjänst, tips på medverkande.  Läs mer på SKR:s hemsida