Den gångna helgen hade Missionsförsamlingen sitt årliga Årsmöte

Kort sammanfattning av Verksamhetsberättelsen med en hälsning till icke närvarande medlemmar på årsmötet.

Ca 25 medlemmar var samlade att titta tillbaks på året 2016 och ta beslut framåt för 2017.

Församlingen har idag 100 medlemmar och glädjande nog kan vi se att vi har 264 betjänade i alla åldrar.

Under 2016 har ett stort fokus lagts på arbetet med de nyanlända, som kommit till vår kommun, genom utdelning av kläder, Öppen kyrka med fika, bön och samtal, vilket resulterat i att många valt att säga ja till Jesus och döpas in i Kristus.

Exempel på övriga verksamheter som pågått under året är Veckoaktiviteter på Edsgärdet, Hagalid och Linden, Verksamhetsråd, equmeniastyrelse, Församlingsstyrelse, Syförening, Bibelstudium, Konfirmandarbete, Sång- och musikråd, Samtal och Bön, Gudstjänster i Backens missionshus, Kvinnogrupp, Arabisk skola, Aftonbön med nattvard, Naturlig Församlingsutveckling, Scout, Söndagsskola, Tonårsverksamhet och 2 av församlingens medlemmar går just nu också en lekmammautbildning i Equmeniakyrkans regi.

Vi har haft ett år där vi verkligen har fått stå i Guds tjänst och ledning. Vi tackar Gud för det år vi lägger bakom oss och tar i tacksamhet emot vad året 2017 kommer att innehålla av nya utmaningar och möten med människor.

Må Herrens välsignelse vila över var och en utav er och vi hälsar er inför vår kommande verksamhet med Pauli ord från 2.Kor 5:14 ”Kristi kärlek lämnar oss inget val.” för Jesus säger oss i Matt 28:19-20:” Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar:”

Ed 2017-01-20

Cecilie B.S. Larsen, pastor och föreståndare

Per Andreasson, ordförande