Söndagsskolan kommer under våren att heta Himlaskoj

Verksamheten kommer också att bli ganska annorlunda, men tiden kommer att vara densamma, på söndagar mellan 11-12,15.

Vilka dagar kommer att stå i kalendern och under Himlaskoj i menyn.

Alla barn och ungdomar är välkomna!